Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? – Kościół częstochowski zrodził 5 nowych kapłanów

webArchikatedra pw. Świętej Rodziny w Częstochowie dziś, 23 maja, napełniła się modlitwą za nowych kapłanów, którzy z rąk Arcybiskupa Wacława Depo przyjęli podczas Mszy świętej o godz. 10 święcenia kapłańskie. Przy ołtarzu stanęło kilkudziesięciu księży. Świątynia wypełniła się rodzinami, przyjaciółmi przyszłych księży. W komentarzu przed Eucharystią ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego, ks. Łukasz Dyktyński, który pełnił rolę komentatora zaznaczał: To dzięki kapłanowi rozdzialane jest Boże Ciało. To dzięki kapłanowi rozlewa się miłosierdzie Boże w sakramentach świętych. To kapłan jest in persona Christi – w osobie Chrystusa. 

Arcybiskup Wacław Depo w swojej homilii przypomniał diakonom, którzy chwilę później stali się prezbiterami, 4 drogowskazy kapłaństwa według św. Grzegorza z Nazjanzu. 1. Trzeba zacząć od oczyszczenia siebie w sumieniu wobec Boga, zanim będzie się oczyszczało innych. 2. Trzeba posiąść naukę i nieustannie ją pogłębiać, by móc uczyć innych. 3. Trzeba stać się światłem, by oświecać. Samemu zbliżyć się do Boga, by innych do Niego przyprowadzać. 4. Być uświęconym przez łaskę, by uświęcać.  Arcybiskup zwrócił także uwagę, że ich wypowiedziane jestem, jest odpowiedzią na Jezusowe pytanie, które padło w Ewangelii: Czy miłujesz mnie więcej? Zaznaczył, że nie chodzi jedynie o słowa, ale o spójność między słowami a świadectwem życia. Podkreślił, że przyszli księża nie mogą szukać w kapłaństwie własnej chwały, realizacji swoich ambicji, bo wtedy będą więźniami siebie. W ich posłudze chodzi o to, aby pamiętali, że są obdarowani Prawdą, Prawdą, którą jest Chrystus.  Mocno akcentował: Ateizm jest kłamstwem […] Nie możemy pytać gdzie jest Bóg, jeśli wcześniej ściągamy krzyże z szyi, zamykamy kościoły.Trzeba zapytać gdzie jest nasza wiara? Arcybiskup przypomniał również słowa Benedykta XVI, który w roku 2010 mówił o kapłaństwie.

Po homilii nastąpiło przyrzeczenie wybranych. Diakoni mający przyjąć święcenia prezbiteratu odpowiedzieli zgodnie chcę i przyrzekam na postawione im pytania. Później padli na twarz i podczas śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych trwali na modlitwie. Po zakończonej Litanii błagalnej miało miejsce nałożenie rąk i modlitwa święceń. Zgromadzeni w Archikatedrze usłyszeli m.in. te ważne słowa: Ojcze święty,  w czasach ostatecznych posłałeś na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa,  zwiastuna Twojej woli  i naszego Najwyższego Kapłana.  On to przez Ducha Świętego  z samego siebie złożył nieskalaną Ofiarę  i powołał do udziału w swoim posłannictwie  uświęconych w prawdzie Apostołów.  Ty sam dodałeś im współpracowników, aby na całym świecie głosili i pełnili dzieło zbawienia. Prosimy Cię, Panie,  daj także nam, słabym, takich pomocników,  których potrzebujemy do wypełniania kapłańskiej posługi,  przekazanej nam przez Apostołów. Prosimy Cię, Ojcze wszechmogący,  daj tym swoim sługom godność prezbiteratu;  odnów w ich sercach Ducha świętości;  niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia  i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów. Niech będą godnymi współpracownikami biskupów, aby przez ich przepowiadanie i dzięki łasce Ducha Świętego  słowa Ewangelii przyniosły obfity owoc w ludzkich sercach  i dotarły aż na krańce ziemi. 

Następnie Arcybiskup namaścił dłonie 5 neoprezbiterom oraz wręczył im chleb i wino na znak ofiary jaką będą składać na ołtarzu. Później ubrano nowych kapłanów w szaty liturgiczne przeznaczone dla prezbiterów oraz udzielono im pocałunku pokoju. Złożyli go zarówno Arcybiskup Wacław Depo, a także obecny na uroczystości święceń Biskup Antoni Długosz, jak i wszyscy zgromadzeni na Mszy św. kapłani archidiecezji.

Na koniec zgromadzenia eucharystycznego w imieniu neoprezbiterów wyrazy podziękowania Bogu i ludziom wyraził ks. Dawid Szymoniak, który zaznaczył jak wielką radością jest dar otrzymanego powołania i jak bardzo nowi kapłani chcą służyć Kościołowi częstochowskiemu. O oprawę liturgiczną i muzyczną zatroszczyli się klerycy Wyższego Seminarium Duchownego. Po Mszy św. i wspólnych pamiątkowych zdjęciach neoprezbiterzy udali się na schody archikatedry gdzie przyjmowali życzenia od zebranych na święceniach.

Święcenia kapłańskie otrzymali: ks. Adam Dróżdż, ks. Grzegorz Dybaś, ks. Patryk Mach, ks. Dawid Szymoniak, ks. Michał Widera.