Diecezjalny Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wybrany!

13 grudnia 2015 roku to ważna data dla częstochowskiego KSMu. Tego dnia odbyło się spotkanie nowego Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, podczas którego uroczyście przekazano dekret nowemu prezesowi.

Obecny zarząd KSMu w archidiecezji częstochowskiej:
Prezes – Dominik Cekus

Wiceprezes – Wiktoria Kuta

Skarbnik – Piotr Mikołajczyk

Sekretarz – Olga Kostecka

Zastępca sekretarza – Paulina Laskowska

Członek delegat – Agnieszka Michalczak

Członek zwyczajny – Beniamin Wojtyla

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych katolików świeckich. Jego członkowie poprzez dialog, doświadczenie oraz formację na płaszczyźnie duchowej i intelektualnej, dążą do zbawienia. Młodzi przez cnotę, naukę i pracę pragną służyć Bogu i Ojczyźnie. Nowy zarząd rozpoczyna swoją pracę w imię hasła „Gotów!” i zobowiązuje się sumiennie wypełniać swoje obowiązki.

Asystentem diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest ks. Andrzej Witek.

fot. Paulina Laskowska i ks. Andrzej Kuliberda

2 3