Dlaczego chodzimy na roraty?

Dlaczego chodzimy na roraty?

Fot. EMAUS

Według tradycji roraty to poranna Msza św. celebrowana w czasie Adwentu ku czci Najświętszej Maryi Panny. Celem jest przygotowanie wiernych na ponowne narodziny Chrystusa przez odpowiednią formację duchową. Symbolem szczególnej modlitwy jest światło roratniego lampionu.

Przewodniczką po adwentowym, porannym czuwaniu jest Matka Boża. Umiłowana przez Boga i zachowana od wszelkiego grzechu, pomaga człowiekowi zrozumieć istotę właściwego przygotowania się do Bożego Narodzenia. Maryja jest pierwszą zwiastunką Dobrej Nowiny i jednocześnie pierwszą z odkupionych, mówi abp Wacław Depo.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/1_dlaczego_Depo_11_12_2020.mp3]

Dobre przeżycie Adwentu i rorat związane jest z rozważaniem prawdy o obecności Chrystusa w naszym życiu, który uwalnia człowieka z ciemności grzechu. Msza św. roratnia ukazuje Najświętszą Maryję Pannę jako Tę, która oczekuje na Boże Narodzenie. Modlitwa jest więc szansą do wspólnego radowania się z Dobrej Nowiny. Więcej na temat tradycji rorat mówi ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/2_dlaczego_Bakalarz_11_12_2020.mp3]

Podczas Mszy św. roratniej zapalana jest również dodatkowa świeca, tzw. roratka, która symbolizuje Maryję. To Ona, podobnie jak jutrzenka wyprzedza wschód słońca, poprzedziła przyjście Światłości świata – Jezusa Chrystusa.

ABK