Dotyk Miłosierdzia – Słowo abp.Wacława Depo na czas peregrynacji znaków ŚDM w archidiecezji częstochowskiej.

10955786_909247612427135_516034938714745424_n

Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka!

Przeżywamy okres Wielkiego Postu, który poprzez różne praktyki religijne sprzyja postawie nawrócenia, oczyszczenia i pogłębienia wiary w Ewangelię. W tym roku okres liturgiczny przygotowujący nas do Świąt Paschalnych zostanie wzbogacony o wyjątkowe wydarzenie. Wszyscy bowiem, nie tylko ludzie młodzi, jesteśmy zaproszeni do przyjęcia i zgromadzenia się wokół symboli Światowych Dni Młodzieży czyli Krzyża i ikony Matki Bożej nazwanej „Ocalenie Ludu Rzymskiego”. Będą one peregrynować po naszej częstochowskiej archidiecezji od 14 do 28 marca br. Symbole nawiedzą nie tylko kościoły parafialne, ale również szkoły, szpitale, domy opieki a także więzienia.

Zanim to jednak nastąpi, w jedności z Kościołem na całym świecie, począwszy od godz. 1700 – 13 marca br. do godz. 1700 dnia następnego, podejmiemy papieską inicjatywę adoracji i spowiedzi św. przez całą dobę. Inicjatywa ta o nazwie „24 godziny dla Pana” będzie realizowana w Częstochowie w kościele św. Jana Kantego i kościele Najświętszego Imienia Maryi, w Radomsku w kościele św. Marii Magdaleny,
w Wieluniu w Sanktuarium NMP Pocieszenia, w Myszkowie w kościele św. Piotra
i Pawła oraz w Zawierciu w kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

  1. Znasz przykazania

Czym jest peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży i jaki jest sens inicjatywy „24 godziny dla Pana” wyjaśnia nam dzisiejsze słowo Boże. Pierwsze czytanie, które jest przypomnieniem Dekalogu – dziesięciu Bożych przykazań przywołuje na myśl młodego człowieka, który w spotkaniu z Jezusem zadaje mu pytanie: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne” (Mt 19, 16). Odpowiedź Jezusa jest jednoznaczna i wymaga zachowania Bożych przykazań. Dlatego czas peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży oraz inicjatywy
„24 godziny dla Pana” to najpierw okazja do osobistej rozmowy z Jezusem Nauczycielem o tym, co najważniejsze.

Już dziś jednak pytamy się, czy możemy za ewangelicznym młodzieńcem odpowiedzieć, że w naszym życiu zawsze przestrzegaliśmy dziesięć Bożych przykazań? A może poranieni brakiem miłości, poczucia bezpieczeństwa czy braku akceptacji, skażeni ideologiami źle pojętej wolności zagubiliśmy się na drogach życia popadając
w niewolę grzechu?

  1. Potrzeba oczyszczenia

Wobec zagubionej ludzkości, a często tak konkretnego i bolesnego zagubienia wielu z nas, staje dziś Jezus Chrystus, który dokonuje oczyszczenia świątyni jerozolimskiej. Co nam chce przez to powiedzieć? Czy czyn Jezusa jest tylko wyrazem braku zgody na targowisko w domu Bożym? Czy może za postawą Chrystusa kryje się
o wiele głębszy sens?

Wyrzucając ze świątyni zwierzęta ofiarne takie, jak baranki i woły, Jezus dokonuje znaku, który mówi o końcu starego przymierza i ofiar starotestamentalnych. Zapowiada jednocześnie, że na drzewie Krzyża złoży z siebie jedyną, doskonałą
i odkupieńczą ofiarę za zbawienie świata. Tym samym Jezus chce nam powiedzieć, że jest jedynym Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata.

Z Jezusem – Barankiem Bożym, który dokonuje oczyszczenia nas z grzechów spotykamy się w sakramencie pokuty i pojednania. Inicjatywa „24 godziny dla Pana” jest dla nas kolejną okazją do przypomnienia, że „Bóg bogaty w miłosierdzie” (Ef 2, 4) nieustannie czeka w sakramencie pokuty na nasze nawrócenie, aby udzielić nam swego przebaczenia. Czy z niego skorzystamy? Przypomnijmy sobie również, że dla właściwego przeżycia sakramentu pojednania i pokuty należy wypełnić warunki dobrej spowiedzi, którymi są: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

  1. Nauka Krzyża

Prawdę o Baranku Bożym, który gładzi grzechy świata przypomina Kościół podczas każdej Eucharystii dodając, że błogosławieni są ci, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Wezwanie na ucztę Baranka rozpoczyna się od ewangelizacji czyli głoszenia nauki Krzyża, co jest pierwszym i niezbywalnym prawem oraz obowiązkiem Kościoła, a zarazem każdego chrześcijanina. O konieczności głoszenia Chrystusa ukrzyżowanego mówi nam dzisiaj św. Paweł. Choć nauka Krzyża dla wielu jest głupstwem i zgorszeniem, dla nas pozostaje mocą i mądrością Bożą.

Św. Jan Paweł II, który tak licznie gromadził młodych ludzi, pragnął, aby nauka Krzyża była przez nich nie tylko przyjęta, ale i głoszona. Dlatego 22 kwietnia 1984 r.
w Rzymie podarował młodzieży czterometrowej wysokości Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Papież mówił wówczas: „Drodzy młodzi, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak Roku Jubileuszowego, Krzyż Chrystusa! Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym.”

Nasza odpowiedź

Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży przeżywana jest w Polsce pod hasłem „Dotknij miłosierdzia”. Bardzo proszę byśmy nie zmarnowali tego czasu wyjątkowej łaski. Zachęcam gorąco każdego z osobna i wszystkich razem, a więc wspólnoty parafialne, ruchy, wspólnoty, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, rodziny, osoby chore i starsze wiekiem, a nade wszystko młodzież do włączenia się
w przyjęcie symboli Światowych Dni Młodzieży w tych miejscach, które dla nas będą najbliższe. Wszystkich wiernych naszej archidiecezji zapraszam na uroczystości centralne związane z peregrynacją Krzyża i ikony Matki Bożej. Są nimi:

– przywitanie symboli pod szczytem Jasnogórskim 14 marca o godz. 2000;

– droga krzyżowa Alejami Najświętszej Maryi Panny 27 marca o godz. 1800;

– Msza św. na zakończenie peregrynacji 28 marca o godz. 1500 w Bazylice Archikatedralnej.

Tego popołudnia przekażemy symbole do diecezji pelplińskiej.

Wszystkim na czas peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży i dalsze przeżywanie Wielkiego Postu udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!

                                                                  (-) + Wacław Depo

                                                     Arcybiskup Metropolita Częstochowski