Duchowa opieka uchodźców z Ukrainy

Cerkiew/ fot. czestochowa.cerkiew.pl

Z uwagi na eskalację działań wojennych w Ukrainie, do Polski przyjeżdżają kolejne grupy uchodźców. Dzięki zaangażowaniu państwa, różnych organizacji oraz wielu wolontariuszy osoby te otrzymują zarówno tymczasowy kwaterunek, wyżywienie, jak i szansę na zatrudnienie. Oprócz tego powrót do względnej normalności ułatwia im formacja duchowa.

Jak się okazuje, w częstochowskiej cerkwi od pewnego czasu zauważyć można wzmożoną liczbę wiernych. Więcej na ten temat mówi proboszcz parafii prawosławnej ks. Marcin Bielawski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/1_duchowa_Bielawski_24_03_2022.mp3]

O potrzeby duchowe uchodźców stara dbać się również Jasna Góra. Szczegóły przybliża paulin o. Andrzej Grad:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/2_duchowa_Grad_24_03_2022.mp3]

Jasna Góra włącza się w pomoc uchodźcom także poprzez udostępnianie im tymczasowych miejsc noclegowych w Domu Pielgrzyma oraz w jasnogórskich Halach. Łącznie przebywa tam obecnie ok. 110 osób, z czego większość to kobiety i dzieci.