Dyrektorzy i pracownicy szkół katolickich obradują na Jasnej Górze

W czwartek 24 listopada rozpoczęło się na Jasnej Górze dwudniowe Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich. Jest to już 32. odsłona wydarzenia, podczas którego omawiane są najbardziej bieżące sprawy i wyzwania, z jakim mierzy się szkolnictwo katolickie w Polsce. Tematyka tegorocznych obrad oscyluje wokół internetu oraz szans i zagrożeń, wynikających z powszechności mediów społecznościowych.

Każdego roku odbywa się kilka konferencji Rady Szkół Katolickich, jednak listopadowe Forum jest największy spotkaniem z uwagi na to, że uczestniczą w nim nie tylko dyrektorzy, ale też nauczyciele. Taka formuła wynika z zakresu tematycznego listopadowych spotkań, które dotykają wszystkich szkół katolickich w Polsce. Zakres tematyczny tegorocznego, 32. Forum omówiła s. Patrycja Garbacka z zarządu Rady Szkół Katolickich:

Forum jest też czasem podsumowań, m.in. sytuacji, w jakich znajdują się obecnie katolickie szkoły. Czy mody nadciągające z zachodu wpływają na ilość uczniów w tych placówkach? Można się spodziewać, że postawa wielu osób publicznych będzie zniechęcać do katolickiego wychowywania dzieci. Jak jednak uspokaja s. Patrycja, trend jest dokładnie odwrotny:

Ogólnie w Polsce działa ponad 480 szkół katolickich, do których uczęszcza ponad 74 tysiące uczniów i liczba ta stale rośnie. Może to być spowodowane bezpieczeństwem, jakie szkoły te zapewniają wobec agresywnych zachodnich ideologii i zagrożeń ze strony nowoczesnych technologii, do czego nawiązuje tematyka tegorocznego Forum na Jasnej Górze.

Rada Szkół Katolickich