Dyrektorzy Szkół Katolickich na Jasnej Górze

Rada_Szkol_Katolickich

Ogólnopolska konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich rozpoczęła się w środę (6.04) na Jasnej Górze. Udział w niej biorą dyrektorzy tychże placówek z całej Polski, a wśród gości znaleźli się również bp Marek Mendyk oraz Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Jak mówi ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich, ta konferencja ma podwójny wymiar:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/04/Latawiec_przeglad.mp3]

O spotkaniu z minister edukacji mówi s. Maksymiliana Wojnar z RSK:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/04/s_Maksymiliana_przeglad.mp3]

Wszystkie szkoły katolickie w Polsce są zrzeszone w Radzie Szkół Katolickich (RSK), powołanej do życia w 1994 roku przez Konferencję Episkopatu Polski. Do jej zadań należą: organizowanie formacji i dokształcania nauczycieli i wychowawców oraz udzielanie szkołom pomocy prawnej; koordynowanie współpracy między szkołami katolickimi w zakresie wychowania i nauczania, w tym doskonalenia programów wychowawczo-dydaktycznych oraz wspieranie rozwoju szkół katolickich i świadczenie pomocy w tym zakresie diecezjom, parafiom, zakonom i stowarzyszeniom. Rada Szkół Katolickich organizuje corocznie Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich, Forum Młodzieży, konferencje, szkolenia i kursy dla dyrektorów szkół i nauczycieli. RSK posiada osobowość prawną kościelną i cywilną. Asystentem szkół katolickich z ramienia Episkopatu jest bp Marek Mendyk.

PKR