Dziękczynienie za 10 lat pasterskiej posługi abp. Wacława Depo

abp Wacław Depo/fot.Radio Fiat

2 lutego 2022 r. w Święto Ofiarowania Pańskiego będziemy przeżywać Światowy Dzień Osób Życia Konsekrowanego. O godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie Arcybiskup Wacław DEPO, Metropolita Częstochowski, będzie sprawował Mszę świętą dziękczynną za dar wszystkich osób życia konsekrowanego.

Tego dnia również Archidiecezja Częstochowska będzie przeżywać swoje dziękczynienie za dar 10 lat pasterskiej posługi Księdza Arcybiskupa.

Zapraszamy wszystkich Księży, Siostry Zakonne, Delegacje Ruchów, Bractw i Zrzeszeń Archidiecezji Częstochowskiej i wszystkich Wiernych do wspólnej modlitwy w tym dniu. Po sprawowanej Mszy Świętej będzie możliwość osobistego składania życzeń Dostojnemu Jubilatowi.

+ Andrzej PRZYBYLSKI
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej

+ Antoni DŁUGOSZ
Biskup Senior Archidiecezji Częstochowskiej

MODLITWA ZA ARCYBISKUPA

Jezu, nasz Najwyższy Kapłanie i Nauczycielu, pobłogosław naszego Arcybiskupa Wacława. Uczyń go silnym w wierze, świętym w czynie gorliwym w pracy apostolskiej. Napełnij go świętością aniołów, mocą męczenników, wiarą wyznawców.
Pomóż mu nawracać grzeszników, oświecać błądzących, nauczać tych, którzy Ciebie nie znają. Umacniaj go radością w trudach, cierpliwością w prześladowaniach, wytrwałością w walkach.
Utwierdzaj go w miłości do maluczkich, w gorliwość przy nauczaniu młodzieży, w miłosierdziu dla biednych w litości nad grzesznikami. Pobłogosław słowom przez niego głoszonym. Strzeż go przed pokusami szatana, przed wpływami złych ludzi. Spraw, by był wierny w służbie Bożej, święty w życiu.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.