Dziękuję Bogu za te jubileusze – ks. prałat Stanisław Gębka w 80. rocznicę urodzin i 55. rocznicę święceń kapłańskich

Jubileusze ks. prałata Stanisława Gębki 25.05.2020/fot. Radio Fiat

80. rocznicę urodzin świętował dzisiaj (25 maja) w Archikatedrze Świętej Rodziny ks. prałat Stanisław Gębka, były wieloletni proboszcz parafii. Jednocześnie – wraz ze swoimi kolegami kursowymi z seminarium – świętował 55. rocznicę święceń kapłańskich. Mszy św. w kaplicy Najświętszego Sakramentu przewodniczył jeden z nich, bp senior Antoni Długosz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/1jubileusz_bp_Dlugosz_25_05_2020.mp3]

Dostojny jubilat z wielką pokorą przyjmował wszystkie życzenia, prosząc jednocześnie o modlitwę w jego intencji:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/2jubileusz_Gebka_25_05_2020.mp3]

Słowa powitania do wszystkich zgromadzonych na Mszy św. jubileuszowej skierował proboszcz parafii, ks. prałat Włodzimierz Kowalik, szczególnie ciepłe słowa kierując do księdza jubilata oraz księży obchodzących wraz z nim rocznicę święceń kapłańskich:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/3jubileusz_Kowalik_25_05_2020.mp3]

O tym, jak ważną postacią jest ks. prałat Stanisław Gębka dla Kościoła częstochowskiego mówił ks. Józef Ośródka z diecezji sosnowieckiej, również kolega kursowy jubilata z czasów studiów w Wyższym Seminarium Duchownym:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/4jubileusz_Osrodka_25_05_202.mp3]

Ks. prał. Stanisław Gębka święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1965 r. Pracował jako wikariusz w kilku parafiach. Był proboszczem w trzech parafiach częstochowskich: św. Stanisława Kostki (1981 – 1995), św. Antoniego z Padwy (1995-2003) i Świętej Rodziny (2003-2014). Ks. prał. Stanisław Gębka był odpowiedzialny za organizację Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w parafiach Diecezji Częstochowskiej (24.06.1979-12.10.1980) oraz Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej (30.11.2002- 30.11.2003).

ZD