Dziś 30. rocznica święceń biskupich abp. Stanisława Nowaka

nowak1

Dziś przypada 30 rocznica święceń biskupich abp Stanisława Nowaka. Abp senior  święcenia biskupie otrzymał 25 listopada 1984 r. w częstochowskiej bazylice katedralnej. Święceń biskupich udzielił kard. Józef Glemp Prymas Polski. Współkonsekratorami byli: kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski i bp Julian Groblicki z Krakowa. Do godności arcybiskupa metropolity częstochowskiego bp Stanisław Nowak został podniesiony 25 marca 1992 r., a paliusz metropolity przyjął 29 czerwca 1992 r. w Rzymie. Abp Stanisław Nowak uczestniczył w dwóch Synodach Powszechnych – na temat formacji kapłańskiej i życia konsekrowanego. Z nominacji Jana Pawła II był członkiem Stałego Sekretariatu Synodu Biskupów nt. życia konsekrowanego. 24 czerwca 2004 r. Jan Paweł II mianował go drugim wiceprzewodniczącym Papieskiej Akademii Maryi Niepokalanej. Kosciołowi Częstochowskiemu oddał się całkowicie, nie szczędząc sił na inicjowanie ważnych wydarzń diecezjalnych i ogólnopolskich, tworzenie nowych struktur parafialnych i duszpasterskich. M. in. 3 maja 1992 r. w sposób uroczysty abp senior zainaugurował działalność Katolickie Radio „Fiat”. Była to pierwsza katolicka rozgłośnia radiowa w Polsce.

Za: Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela