Dzisiaj Środa Popielcowa

Obchodzimy dziś Środę Popielcową. Rozpoczyna ona okres Wielkiego Postu w Kościele katolickim. Od tego dnia przez czterdzieści dni postu wierni przygotowują się do Świąt Wielkanocnych. W czytaniach liturgicznych Środy Popielcowej przewija się wezwanie do nawrócenia – odejścia człowieka od zła i powrotu na drogę dobra. Nawiązując do słów z Pisma Świętego, papież Jan Paweł II mówił do rodaków w 2003 roku, o potrzebie pojednania się z Bogiem, sobą samym i z braćmi. Z inicjatywy papieża, Środa Popielcowa 2003 roku była dniem modlitwy w intencji pokoju na świecie. Jan Paweł II z zaangażowaniem apelował do rodaków, aby poprzez modlitwę i post, uczestniczyli w misji dla pokoju. W Środę Popielcową podczas mszy kapłan sypie na głowy wiernych odrobinę popiołu i wypowiada słowa „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” lub: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty jest znany w wielu kulturach i tradycjach, między innymi w starożytnym Egipcie i Grecji, czy wśród plemion indiańskich. Pojawia się w Biblii, w Księdze Jonasza oraz Joela. Liczba 40 dni Wielkiego Postu (nie wlicza się niedziel), wiąże się z wydarzeniami biblijnymi. Nowy Testament mówi o 40-dniowym poście i kuszeniu Jezusa na pustyni. W Starym Testamencie jest mowa o 40 dniach potopu i 40 latach wędrówki Izraela przez pustynię. Również prorok Eliasz, idąc na górę Horeb przez 40 dni obywał się bez posiłku. Tyle samo czasu pokutowali mieszkańcy Niniwy po kazaniu Jonasza, nawołującym ich do nawrócenia.
Transmisja Mszy św. na antenie Radia Fiat z bazyliki Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie o godz. 18.00.