Dziś uroczystość Bożego Ciała

Boze Cialo

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana powszechnie Bożym Ciałem to jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Uroczystość wyrosła na podłożu adoracyjnej pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w. Obecnie przeżywamy uroczystość w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia bł. Julianny z Cornillon. To właśnie pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liege. W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. Pod koniec XIV w. święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach. Od zawsze zaliczane było do świąt głównych. Od końca XV w. przy okazji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała wprowadzono nieco później niż samo święto. Pierwszym śladem ich istnienia jest wzmianka o uroczystej procesji przed sumą w Kolonii w latach 1265-75. W Polsce od momentu rozbiorów z udziałem w procesji łączyła się w świadomości wiernych manifestacja przynależności narodowej. Po II wojnie światowej procesje w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności narodu i wiary. Często, właśnie z tego powodu ateistyczne władze państwowe niejednokrotnie zakazywały procesji urządzanych ulicami miast. Konferencja Episkopatu Polski zmodyfikowała 17 lutego 1967 r. obrzędy procesji Bożego Ciała, wprowadzając w całej Polsce nowe modlitwy przy każdym ołtarzu oraz czytania ewangelii tematycznie związane z Eucharystią. Centralna procesja eucharystyczna dla miasta Częstochowy odbędzie się w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) 26 maja br. z Jasnej Góry do archikatedry po Mszy św. o godz. 10. Obrzędom eucharystycznym będzie przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski