Dziś uroczystość św. Józefa

W poniedziałek 19 marca w Kościele Katolickim obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W częstochowskiej dzielnicy Raków znajduje się Parafia św. Józefa Rzemieślnika oraz Sanktuarium Św. Józefa Oblubieńca NMP.

O znaczeniu uroczystości dla parafii mówi ks. proboszcz Marek Kundzicz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/1_Sw_Jozef_Kundzicz.mp3]

Obecnie w parafii odbywają się rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je prof. Mieczysław Guzewicz, jest on m.in. konsultantem Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny, a także członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Jest on autorem licznych publikacji i opracowań z zakresu problematyki małżeństwa i rodziny oraz wychowania religijnego dzieci. Prof. Guzewicz podczas rekolekcji skupia się na Bożym zamyśle wobec kobiety i mężczyzny:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/2_Sw_Jozef_Guzewicz.mp3]

Św. Józef został ogłoszony patronem Kościoła powszechnego przez papieża Piusa IX w 1870 roku. Ma on pod swoją opieką małżonków i rodziny chrześcijańskie, ojców, sieroty, a także cieśli, drwali, robotników i wszystkie osoby pracujące. Uważany jest także za patrona dobrej śmierci.

PK