Dzisiaj obchodzimy 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

24 stycznia Kościół obchodzi wspomnienie liturgiczne św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy i mediów katolickich. Dekretem Soboru Watykańskiego II ustanowiono go także Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu, podkreślając apostolską rolę, jaką realizują media związane z Kościołem.

W Konferencji Episkopatu Polski tą sferą działalności ewangelizacyjnej na terenie Polski przez dekadę opiekował się abp Wacław Depo. Metropolita Częstochowski stanowczo podkreśla, że najważniejszym aspektem funkcjonowania mediów społecznego przekazu jest wierne trwanie przy Prawdzie:

Jak wygląda ta misja od strony warsztatu katolickich mediów? Aleksandra Mieczyńska, zastępca dyrektora Radia Fiat wskazuje, że praca reporterska w posłudze społecznego przekazu musi się odbywać w oparciu o szereg wartości. Wyjaśnia także, że funkcja dziennikarza mediów katolickich ma również wymiar misyjny, który objawia się poza redakcją, w zwykłym codziennym życiu:

Jak wiemy, nasze czasy obfitują w wiele wyzwań, które świat nieustannie rzuca Kościołowi. Abp. Wacław Depo wielokrotnie podczas homilii demaskował rozmyślnie rozpowszechniany fałsz, który stał się narzędziem walki ideologicznej nie tylko przeciw Bogu i Kościołowi, ale też przeciw rodzinie i wspólnocie narodowej. Ks. Mariusz Frukacz, kierownik Referatu Środków Społecznego Przekazu archidiecezji częstochowskiej wskazał, że fałsz ten często jest ubierany w formę, która z pozoru wygląda przekonująco:

Tegoroczne wspomnienie jest szczególne, ponieważ upływa dokładnie 100 lat od momentu, gdy w 1923 roku papież Pius XI ustanowił św. Franciszka Salezego patronem mediów katolickich. Św. Franciszek żyjący na przełomie XVI i XVII wieku miał ciekawą formę informowania i pouczania – otóż zostawiał małe karteczki z krótkim, treściwym przekazem. Moglibyśmy dzisiaj nazwać je notkami, komunikatami lub tweetami, bo taką właśnie funkcję pełniły karteczki. Jest to zatem święty, który z pewnością odnalazł by się w dzisiejszych czasach.