Europejskie Forum Młodych Emmanuel na finiszu

WP_20150730_005

Kolejny dzień, tym razem 30 lipca zapisał się w kronice Europejskiego Forum Młodych organizowanego przez Wspólnotę Emmanuel. Jak co dzień od 5 dni młodzi w bloku dopołudniowym uwielbiali, dzielili się Słowem i Życiem. Nie zabrakło też czegoś dla ciała, a więc wspólnego obiadu. Od godz. 14 rozpoczęły się na Placu Biegańskiego kolejne warsztaty. Pierwszy z nich prowadzony przez Wincentego Łaszewskiego podejmował temat: Jaką misję ma Polska czyli proroctwa dotyczące naszego narodu. Drugi prowadzony przez ks. Janeza Rusa dotyczyły ewangelizacji w codziennym życiu. Maria Pieńkowska zachęcała młodych do odpowiedzi na pytanie: czy jeszcze warto kogoś szanować? Ks. Mikołaj Dobosz przekonywał do miłości na całe życie.

Po zakończonym bloku warsztatowym młodzi udali się do Kaplicy Cudowanego Obrazu na Jasnej Górze gdzie o godz. 16.45 rozpoczęła się Msza św. Przewodniczył jej ks. Arkadiusz Czempik z Niemiec, który odpowiada za duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży we wspólnocie Emmanuel. Wraz z nim przy ofiarnym stole stanęło jeszcze 9 kapłanów. Homilię wygłosił ks. Janez Rus, odpowiedzialny za młodzież we wspólnocie Emmanuel w Europie. W swoim słowie podkreślał, że jesteśmy u Maryi i mamy tak jak ona słuchać Słowa Bożego i przyjmować je do swojego życia. Zaznaczył, że Maryja jest pierwszym uczonym w piśmie. Ks. Jamez zwrócił także uwagę, że Jezus nie wskazuje na siebie, nie siebie stawia w centrum, ale Ojca  i tym samym zachęca nas do tego, abyśmy zrobili duchowy krok i chcieli Ojca słuchać. 

O liturgię Słowa i oprawę muzyczną Eucharystii zatroszczyli się sami uczestnicy. Na zakończenie Mszy świętej ks Wojciech Jaruga w imieniu wszystkich obecnych odmówił akt zawierzenia Najświętszej Maryi Panny. Podkreślał w nim, że: Mamo, Ty wiesz o nas wszystko […] Zawierzamy Tobie nasze pragnienie świętości. Zbudź w nas świętych małżonków, księży, osoby życia konsekrowanego. […] Zawierzamy Ci to co w nas słane i kurche. Nie pozwól, aby to było silniejsze od naszej miłości do Jezusa.

Po zakończonej Mszy świętej młodzi znów wrócili na Plac Biegańskiego. Tam czekała na nich kolacja. O godz. 20 zaś rozpocznie się tam ostatni program wieczorny. Dziś będzie on w całości poświęcony Światowym Dniom Młodzieży.