Finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Konkurs Wiedzy Biblijnej/ fot. Radio Fiat, archiwum

Poznaliśmy laureatów 26. edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej. W tym roku uczniowie klas IV-V szkół podstawowych zgłębiali Pismo św., zwracając szczególną uwagę na Księgę Dziejów Apostolskich.

Zapisane w niej słowa: „Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich” stały się hasłem tegorocznej edycji. Celem konkursu było zachęcanie dzieci do pogłębiania wiedzy z zakresu wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże. – To bardzo ważna inicjatywa, ponieważ uczy młode pokolenie, w jaki sposób odczytywać mądrość Biblii – mówi ks. Paweł Wróbel z Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/03/1_final_Wrobel_09_03_2021.mp3]

W tym roku udział w konkursie zgłosiło 45 uczestników:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/03/2_final_Wrobel_09_03_2021.mp3]

Do finału awansowało 11 uczniów z największą liczbą punktów. Najlepsza okazała się Julia Brożyna ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kiełczygłowie. Kalina Więczak z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie zajęła miejsce piąte.

ABK