Granty na lokalne projekty ekologiczne

źródło fot.: Caritas Polska

W ramach projektu Caritas Laudato si’ ogłoszony został konkurs grantowy. W 12 diecezjach można pozyskać dofinansowanie w wysokości od 4 do 12,5 tys. zł na zrealizowanie lokalnych ekoprojektów.
Problem z segregacją śmieci, brakiem wody, smogiem? Wystarczy wymyślić rozwiązanie, zgłosić inicjatywę i działać! Animatorzy diecezjalni projektu Caritas Laudato si’ zapewniają pełne wsparcie merytoryczne.
Pierwsze projekty lokalne zostały zrealizowane w roku 2019 w 5 diecezjach. Wśród nich były takie inicjatywy jak wytwarzanie naturalnych środków czystości, szycie woreczków wielokrotnego użytku z firan, ogrody przyparafialne, ponowne wykorzystanie żywności (słoik św. Franciszka, który pełen jedzenia trafiał do potrzebujących). Uczestnicy badali też jakość powietrza odpowiadając na problem smogu, tworzyli lokalne ścieżki edukacyjne, zielniki, warsztaty dla dzieci, młodzieży i Parafialnych Zespołów Caritas. Projekty były odpowiedzią na najważniejsze wyzwania ekologiczne w poszczególnych regionach.
W kolejnej edycji konkursu grantowego obowiązują dwa terminy składania wniosków. Do 30 września mogą zgłaszać swoje inicjatywy Centra Wolontariatu Caritas i Szkolne Koła Caritas, a do 15 października Parafialne Zespoły Caritas. Osoby nienależące do żadnej z tych grup mogą zgłosić się do animatora diecezjalnego deklarując chęć działania. Konkurs odbywa się w wybranych diecezjach, regulaminy konkursowe z wykazem diecezji są dostępne na stronie projektu Caritas Laudato si’.

źródło: Caritas Polska