Harcerze i kombatanci Armii Krajowej u tronu Matki Bożej

Harcerze i kombatanci Armii Krajowej u tronu Matki Bożej

Fot. Radio Fiat

W niedzielę 13 września na Jasnej Górze zakończyła się coroczna pielgrzymka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. O godz. 11.00 odprawiona została Msza św., podczas której harcerze wspólnie z kombatantami Armii Krajowej zawierzali swoje prośby Matce Bożej. Sami harcerze mówią o celu swojej pielgrzymki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/01_Pielgrzymka_Harcerz_12_09_2020.mp3]

Ze względu na pandemię koronawirusa, pielgrzymka odbywała się również w pewnej wirtualnej wersji. Była to okazja do tego, aby za pomocą telefonów komórkowych uczestniczyć w grze i przy okazji dobrze się bawić:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/02_Pielgrzymka_Harcerz_12_09_2020.mp3]

Kombatanci AK, a dzisiejsi harcerze to dwa różne pokolenia. Jan Musiał, wiceprezes Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, mówi jak ważne jest przekazywanie wiedzy historycznej młodym:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/03_Mszakombatanci_JanMusial_13_09_2020.mp3]

Pielgrzymka ma duże znaczenie dla duszy. Modlitwa kombatantów wspólnie z harcerzami jest pewnego rodzaju symboliką, mówi Mirosław Wilczyński z Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/04_Mszakombatanci_MiroslawWilczynski_13_09_2020.mp3.mp3]

Pielgrzymka harcerzy na Jasną Górę trwała trzy dni. Od piątku do niedzieli można było tam zobaczyć wiele osób w mundurach. Uczestniczyli oni we Mszach św, nabożeństwach i konferencjach. Pielgrzymka ZHR jest coroczną pielgrzymką, w której harcerze zawierzają swoje stowarzyszenie Matce Bożej.

WB