Herody 2015 – Przegląd Grup Kolędniczych

web 8Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dąbrowie Zielonej  Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ogłasza kolejny Przegląd Grup Kolędniczych. Zaproszeni są wszystkich zainteresowani pielęgnowaniem ludowej tradycji kolędowania. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie do 7 stycznia 2015 r. karty zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Najlepsze grupy kolędnicze otrzymają nagrody pieniężne oraz promocję do przeglądów ogólnopolskich.