I Forum Koordynatorów Caritas

SAM_0363

W sobotę, 15 listopada w godz. 11.00 – 13.45 odbędzie się pierwsze spotkanie FORUM KOORDYNATORÓW CARITAS (świeckich i duchownych). Będzie ono miało miejsce w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Program odnosić się będzie do zakresu obowiązków koordynatora w perspektywie realizacji jego misji jaką jest niesienie pomocy potrzebującym w ramach działalności statutowej częstochowskiej Caritas. Patronat nad I Forum Koordynatorów Caritas objął Abp Wacław Depo – Metropolita Częstochowski. Rozpoczęcie spotkania o godz. 11. O 11.10 Msza święta, po niej przerwa na kawę, a następnie omówienie dzieł miłosierdzia prowadzonych przez Caritas Częstochowską, misji i zadań koordynatorów a także panel dyskusyjny.