IX dzień nowenny przed peregrynacją symboli ŚDM

peregrynacja

Dzień 9
„Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam” (J 20, 21). IX/X ŚDM (1994/1195)
Pragnienie „ujrzenia Pana” jest zawsze obecne w sercu człowieka (por. J 12,21) i przynagla Go nieustannie, by szukał Jego oblicza.. My także, wyruszając w drogę, dajemy wyraz tej tęsknocie i wraz z pielgrzymem syjońskim powtarzamy: „Szukam, o Panie Twego, oblicza” (Ps 27[26],8). Syn Boży wychodzi nam na spotkanie, przyjmuje nas i nam się objawia, powtarza nam słowa, które wypowiedział do uczniów w paschalny wieczór: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Przez Niego powołani, młodzi całego świata zastanawiają się nad swoim
udziałem w nowej ewangelizacji, która jest kontynuacją misji powierzonej apostołom i w której powinien uczestniczyć każdy chrześcijanin na mocy chrztu i przynależności do wspólnoty Kościoła.

Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję),
były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi śmierć człowiekowi. Prosimy Cię, aby młodzi wprowadzając je we wszystkie dziedziny naszego życia, jako znaki miłości Twojego Syna do ludzkości, sami niezachwianie stali na straży wiary w Chrystusa Emmanuela – Boga z nami. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo …