Jak rejestrować się na ŚDM 2016?

SDMSzczęść Boże!

W najbliższą niedzielę 26 lipca br. uruchomiony zostanie system rejestracji uczestników Światowych Dni Młodzieży.

W związku z tym przekazujemy ważne informacje dla duszpasterzy organizujących wyjazd młodzieży do Krakowa w przyszłym roku:

  1. Rejestracja grup polskich odbywa się wyłącznie poprzez Archidiecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży. W związku z tym prosimy by nie rejestrować uczestników na własną rękę. Uczestnicy rejestrujący się poprzez Archidiecezjalne Biuro ŚDM będą mogli skorzystać z części pakietów darmowych. Uczestnicy rejestrujący się bezpośrednio na stronie Krakowskiego Biura organizacyjnego będą płacić pełną cenę na poszczególne pakiety dla wszystkich uczestników.
  2. Opiekunowie grup powstających przy parafiach, dekanatach, szkołach bądź innych podmiotach powinni zgłaszać się do Archidiecezjalnego Biura ŚDM, a nie rejestrować się bezpośrednio w systemie krakowskim.

Przypominamy także o Forum Młodych w Częstochowie w dniach 26 – 31 lipca br. zapraszamy młodzież do uczestniczenia w Forum

Uczestniczący w FORUM w całości obowiązkowo muszą się zarejestrować

popołudniowo-wieczorne spotkania w ramach tego FORUM będą otwarte i nie wymagają rejestracji

spotkania te będą się odbywały na pl. Biegańskiego

szczególnie zapraszamy na celebracje Sakramentu Pokuty i Pojednania w środę 29 lipca wieczorem, również na pl. Biegańskiego

więcej informacji o Forum: http://forum.emmanuel.info.pl/pl/forum2015/

INFO. ks. Adam Polak – Archidiecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży