Jasełkowa pantomima w Domu Sióstr Józefitek

W piątek 13 stycznia wychowanki mieszkające w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Częstochowie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, zaprezentowały premierowy pokaz spektaklu jasełkowego. Przedstawienie obejmowało recytację poezji i śpiew oraz zawierało elementy tańca i pantomimy.

Scenariusz spektaklu nie był typowo jasełkowy, a w swej warstwie tematycznej nawiązywał do historia świata. Dziewczęta rozpoczęły narrację od pokazania sceny kuszenia Adama i Ewy przez szatana i grzechu pierworodnego, by dopiero potem przejść do historii Zbawienia. S. Marta Kot, dyrektor Ośrodka wyjaśnia, że dziewczęta bły bardzo przejęte, bo przygotowania do premierowego spektaklu trwały bardzo długo:

Dziewczynki w oparciu o historię zbawienia pokazały, że takie zjawiska jak wojny, głód i niesprawiedliwość są następstwem odwrócenia się od Boga, poczynając od grzechu pierworodnego. Bp Andrzej Przybylskim szczególnie podkreślił wartość antywojennego przesłania, jakie stopniowo uwidaczniało się podczas spektaklu:

Spektakl był połączeniem gry światła, dźwięku i tańca, przeplatanej recytacją, śpiewem oraz scenami pantomimy. Odważna forma, pozbawiona aktorskich dialogów, okazała się bardzo udana. Oprócz koniecznej słownej narracji, subtelnie dobiegającej z tła, młode artystki przekazywały głęboką treść tylko za pomocą ruchu, min i gestów. Z pewnością występy wychowanek Domu dla Dziewcząt są godne polecenia. Miejmy nadzieję, że siostry józefitki będą kontynuowały artystyczny rozwój swoich podopiecznych.

Spektakl w Domu s. Józefitek