Jasnogórscy paulini z medalem KEP

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”/fot. ekai.pl

Bracia i Ojcowie Paulini z Jasnej Góry otrzymali prestiżową nagrodę Komisji Episkopatu Polski. Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” przyznano im za aktywne włączenie się w inicjatywę gorliwej modlitwy na rzecz realizacji dzieła misyjnego.

Medal „Benemerenti (…) został ustanowiony w 2017 roku, w 50. rocznicę istnienia Komisji. Przyznawany jest w czterech kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym, pomoc modlitewną i duchową, pomoc materialną i finansową misjom oraz informację medialną. Poszczególne kategorie zostały uwidocznione na awersie Medalu. Na rewersie natomiast znalazły się słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”. Jak mówi kustosz Jasnej Góry o. Waldemar Pastusiak – otrzymanie tak wyjątkowego wyróżnienia niezwykle cieszy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/1_jasnogorscy_Pastusiak_16_04_2021.mp3]

Głoszenie Słowa Bożego na różnych krańcach świata paulini wspierają od lat. W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym za realizowane dzieła modlili się m.in. podczas Apelu Jasnogórskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/2_jasnogorscy_Pastusiak_16_04_2021.mp3]

Uroczystość wręczenia medali odbyła się w stołecznym sanktuarium św. Ojca Pio na Gocławiu z udziałem m.in. bp. Jerzego Mazura – przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Misji, bp. Jana Piotrowskiego – stojącego na czele Kapituły Medalu oraz wielu misjonarzy z różnych stron świata.

Lista wszystkich laureatów dostępna tutaj. 

ABK