Jesienny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

WP_20151011_10_36_59_Pro

Niedziela, 11 października, była nie tylko Niedzielą Papieską, ale także niedzielą dla wspólnoty. Członkowie Ruchu Światło-Życie spotkali się na Jesiennym Dni Wspólnoty, który w całej Polsce odnosił się do tematu: Moc Ducha Świętego w Biblii. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe i całe rodziny zgromadzili się w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Częstochowie. Od godz. 9 trwało zawiązywanie wspólnoty. Poprzez wspólne wołanie o Ducha Świętego, śpiew i wzajemną życzliwość bardzo szybko każdy czuł się zauważony, dostrzeżony, we wspólnocie.

Następnym punktem Dnia Wspólnoty była konferencja, prowadzona w dwugłosie, a właściwie za pomocą metod aktywizujących. Konferencję głosił ks. Robert Grohs – moderator rejonu częstochowskiego Ruchu Światło-Życie, który zachęcał, aby zastanowić się nad Duchem Świętym, dawcą radości. Dwugłos konferencji polegał na przywołaniu głosu czcigodnego Sługi Bożego o. Franciszka Blachnickiego – założyciela ruchu oazowego. Metody aktywizujące zachęcały licznie zgromadzonych oazowiczów do włączenia się w konferencję przez odpowiedzi na pytania, zmianę miejsc i wychodzenie do tych członków wspólnoty, których nie znali. Po konferencji był czas na spotkania w grupach i dzielenie się Słowem Bożym.

Później uczestnicy Dnia Wspólnoty udali się na Namiot Spotkania, który odbywał się w obecności Najświętszego Sakramentu. Każdy z oazowiczów pochylał się nad fragmentem 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian z rozdziału 12, wersety od 1 do 11. Po zakończonym spotkaniu ze Słowem Bożym o godz. 12 miała miejsca uroczysta Eucharystia z udziałem parafian. Wszystkim zgromadzonych na Liturgii powitał proboszcz parafii ks. Krzysztof Rak, dziękując za obecność członkom Ruchu Światło-Życie i zachęcając parafian do włączenia się w grupy apostolskie, które w parafii powstaną.  Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Robert Grohs, który ze szczególną dokładnością zwracał uwagę na aktualność słów z Ewangelii. Akcentował jak ważnym jest, że Bóg mówi do nas, że Ewangelia dzieje się dziś. Oazowicze podjęli na Eucharystii diakonię liturgiczną i muzyczną. Nie zabrakło także świadectwa małżonków czym dla nich jest udział w Oazie Żywego Kościoła.  Dzień Wspólnoty zakończył się Agapą i modlitwą o beatyfikację czcigodnego ojca założyciela.