Jubileusz 20-lecia Pueri Claromontani

Jubileusz 20-lecia istnienia świętować będzie w niedzielę, 29 stycznia Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski Pueri Claromontani. Msza św. sprawowana będzie o godz. 17.00 w Bazylice. Po niej odbędzie się koncert kolęd. Zespół zaśpiewa wraz z Jasnogórskim Chórem Mieszanym Królowej Polski i Scholą Liturgiczną Domine Jesu.
Działający przy Jasnej Górze Chór Chłopięco-Męski „Pueri Claromontani” powstał w 2003 r. Na co dzień bierze czynny udział w życiu Jasnej Góry, wzbogacając śpiewem nabożeństwa oraz największe kościelne uroczystości z udziałem tysięcy pielgrzymów. Zazwyczaj raz albo dwa razy w miesiącu Pueri Claromontani przewodniczy śpiewom podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej lub Bazylice Jasnogórskiej. Po wybuchu pandemii COVID-19 szczególnie częsta stała się posługa muzyczna zespołu podczas Eucharystii transmitowanych z Jasnej Góry przez Telewizję Polską.
Do najważniejszych wydarzeń z życia zespołu można zaliczyć prowadzenie śpiewów podczas wizyt papieskich Benedykta XVI w 2006 r. oraz Franciszka, podczas obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.
Na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w 2016 r. Pueri Claromontani koncertował w Pałacu Prezydenckim, podczas ekumenicznego spotkania religii świata. Podobnie jest w tym roku. Zespół też został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego na noworoczne spotkanie międzyreligijne.
Przy wielu koncertach i festiwalach w kraju oraz za granicą, chór miał okazję współpracować z takimi kompozytorami, jak m.in.: Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki, Sławomir Czarnecki czy Paweł Mykietyn.
Od początku istnienia Pueri Claromontani należy do Polskiej i Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, aktywnie włączając się w działalność organizacji. W 2012 r. współorganizował VII Kongres PFPC w Częstochowie, w 20-lecie powstania Federacji.

źródło: BPJG