Jubileusz śp. ks. Grzybka 100-lecie urodzin

GRZYBEK7Już 14 kwietnia br. przypada 100-lecie urodzin Śp. ks. infułata prof. dr hab. Stanisława Grzybka, który był pierwszym Rektorem Instytutu Teologicznego. Ks. Grzybek to wybitny biblista oraz wychowawca wielu pokoleń kapłanów naszej archidiecezji. Z racji na ten jubileusz, w duchu wdzięcznej pamięci Kościoła Częstochowskiego, na czele z częstochowskim środowiskim naukowym  w dniu 10 kwietnia br. o godz. 17.30 odbędzie się w gmachu Instytutu Teologicznego przy ul. św. Barbary 41 konferencja naukowa poświęcona tematyce biblijnej. Do udziału zaprasza dyrekcja i studenci WIT.