Jubileusze kapłaństwa w Domu Księży Emerytów

,,Służymy Bogu żywemu, zmierzamy do życia” – mówił podczas homilii bp Andrzej Przybylski, który 7 czerwca przewodniczył Mszy św. w kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II w Częstochowie, z racji jubileuszy kapłanów obchodzących 70-lecie, 65-lecie i 50-lecie swoich święceń kapłańskich.

Bp Przybylski przypomniał w kazaniu, że istotą wiary katolickiej jest zbawienie człowieka. Tej Prawdzie powinniśmy być wierni do końca:

Kaznodzieja podkreślił również, iż wizja tego, że kiedyś będziemy zbawieni, powinna napełniać każdego z nas radością:

Mszę św. koncelebrowali m. in. księża jubilaci oraz ks. prał. Czesław Mendak, dyrektor Domu Księży Emerytów, który podkreślił, że owa uroczystość jest ogromnym dziękczynieniem względem Boga:

Biskup pomocniczy podkreślił, że środowe jubileusze kapłaństwa to piękne świadectwo wierności złożonej Bogu przed laty przysięgi:

Ks. Adam Bartkiewicz, jeden z jubilatów wyraził ogromną wdzięczność względem Boga i ludzi za 65 lat kapłaństwa:

W uroczystościach wzięły udział także siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia pracujące w Domu Księży Emerytów.

Kazanie bp. Przybylskiego:

LN

Galeria: Radio Fiat
Jubileusze kapłaństwa w Domu Księży Emerytów