Jubileusze Sióstr Obliczanek na Jasnej Górze

W środę, 10 lipca na Jasnej Górze swoje jubileusze świętowały siostry, które spędziły w Zgromadzeniu Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza 25 bądź 50 lat.

Siostra Obliczanka – Joanna Deptuła opowiedziała o obecności Maryi w swoim życiu:

Siostra Joanna Deptuła, która spędziła w zakonie 50 lat wytłumaczyła, dlaczego siostry wybrały Jasną Górę na miejsce uroczystości jubileuszowych:

Bp Andrzej Przybylski życzył siostrom, aby jubileusz nie był tylko podsumowaniem ale też istotną odnową:

Bp Przybylski podczas homilii podkreślił, że siostry są stworzone do życia we wspólnocie zakonnej:

Podczas Mszy Św. Siostry Obliczanki odnowiły swoje śluby oraz przyrzeczenia.

Homilia wygłoszona przez bp Andrzeja Przybylskiego:

Jubileusze Sióstr Obliczanek na Jasnej Górze

NB