Jubileuszowa pielgrzymka Betel po raz 20 dotarła na Jasną Górę

IMG_0242Od 9 rano z Olsztyna na Jasną Górę, w dniu dzisiejszym, 29 sierpnia, chorzy, słabi, niepełnosprawni pielgrzymowali po raz 20. Duchowymi przewodnikami na drodze byli duszpasterze wspólnoty: ks. Jacek Marciniec i ks. Mariusz Sztaba. Oprócz nich na drodze nie zabrakło i ks. Pawła Dzierzkowskiego, ks. Antoniego Arkita czy ks. Piotra Kaczmarek z Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla osób uzależnionych Betania.

Prawie 400 osób z parafii św. Jana Chrzciciela wyruszyło, aby pokazywać na pielgrzymim szlaku, że nikt nie jest na tyle mocny, aby nie potrzebować pomocy, i nikt na tyle słaby, aby nie wyciągnąć ręki do drugiego. Proboszcz ks. Ryszard Grzesik zaznaczył: Posyłam Was z tego miejsca i tym samym zachęcam, abyście omadlali ludzi z tej parafii. Cieszę się, że z tego miejsca jakim jest ta parafia, wychodzi międzynarodowa grupa pielgrzymkowa.

Nie są to słowa na wyrost. Co roku w pielgrzymce biorą udział podopieczni  wolontariusze wspólnoty Betel z różnych krajów świat. W tym roku nie zabrakło przedstawicielek Etiopii czy pielgrzyma z Wielkiej Brytanii. Rodzimy akcent położyły Domy Opieki Społecznej m.in. z Wielunia, Radomska czy Częstochowy. W pielgrzymkę zaangażowali się także odbywający terapię w Betanii. Duchowo wspierali także dwaj klerycy Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W drodze pielgrzymów przybywało i w ostatecznym rozrachunku do jasnogórskiego sanktuarium dotarło ponad 700 osób. Najmłodszy uczestnik pielgrzymki miał 9 miesięcy.

Na drodze nie brakowało, jak przystało na pielgrzymkę, śpiewów, gry, radości, ale i konferencji, a przede wszystkim modlitwy. Pątnicy odmawiali różaniec, koronkę do Bożego miłosierdzia i wiele więcej. Konferencję o ziemi, jako matce, ale i miejscu życia, które mamy pielęgnować wygłosił ks. Mariusz Sztaba. Zaznaczał: Tylko zachowując właściwy stosunek do drugiego człowieka, zwracając się do niego z uśmiechem, z serdecznością, z pomocą, uczynimy ziemię sobie poddaną, na kształt Bożych słów. Tylko wtedy kiedy brat i siostra obok będzie dla nas naprawdę ważny, ziemia stanie się domem, matką.

Szczytem pielgrzymowania była wspólna Eucharystia sprawowana w Bazylice jasnogórskiej przez Arcybiskupa Seniora Stanisława Nowaka. Powitany przez pątników gromkimi brawami odpowiedział z entuzjazmem w powitaniu: Jestem szczęśliwy, że przez tyle lat towarzyszę Wam w tym dziele. Dziękuję za wasze  świadectwo wiary, że mimo słabości fizycznej, bólu, wciąż jesteście i trwacie. W swojej homilii Arcybiskup Nowak podkreślał: Tylko radość wypływająca ze źródła, od Boga może przetrwać trudne chwile, słabości, kryzysy. Wiem, że taką radość właśnie macie i niesiecie ją dalej innym, zarażając świat swoim pokojem, który czerpiecie od Chrystusa.

Na zakończenie Mszy św. założyciel Ruchu dobroczynnego Betel – Andrzej Kalinowski podziękował wszystkim zaangażowanym w pielgrzymkę, a także pątnikom i przypomniał, że oprócz jubileuszu 20 pielgrzymki, Betel w tym roku świętuje swoje 25 urodziny. Wręczono także statuetkę Ecce Homo – nagrodę przyznawaną zasłużonym dla chorych, niepełnosprawnych i mniej sprawnych. W tym roku trafiła ona do rąk Arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Kolejna pielgrzymka świata osób słabych i ubogich już za rok. Będzie to XXI odsłona, a pątnicy z Olsztyna na Jasną Górę zmierzać będą jak co roku w ostatnią sobotę sierpnia.

Dźwięki audio z wydarzenia:

fot. Anna Alicja Kowalik

 web 8 web 7 web 6 web 4 web 2 web 10 web 9 web 3 web 1

 

Andrzej Kalinowski: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/08/Andrzej-Kalinowski.mp3]
Anna Kowalik – fotograf: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/08/Ania-Fotograf.mp3]
Diakonia muzyczna pielgrzymki – utwór Boże Twa łaska: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/08/Boze-Twa-laska-spiew.mp3]
Emanuela Mazur – gitarzystka: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/08/Emi-muzyczna.mp3]
Homilia Arcybiskupa Seniora Stanisława Nowaka: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/08/homilia.mp3]
Hymn Betanii: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/08/hymn-Betanii.mp3]
Fragment konferencji ks. Mariusza Sztaby: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/08/konferencja-ks.-Mariusz-Sztaba.mp3]
Rozmowa z uczestnikiem pielgrzymki – Damianem z Betel: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/08/niepelnosprawny-Damian.mp3]
Rozmowa z uczestnikiem pielgrzymi – Robertem z Betanii: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/08/Robert-Betania.mp3]
Wprowadzenie do modlitwy różańcowej ks. Pawła Dzierzkowskiego: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/08/rozaniec-ks.-Pawel.mp3]
Wolontariuszki z Etiopii: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/08/wolontariuszki-Etiopis.mp3]