Już za rok koronacja Cudownego Wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej w Praszce

DSC_7138

W sanktuarium w Praszce na Makowym Wzgórzu zakończyły się uroczystości odpustu kalwaryjskiego połączone z nadaniem tytułu KALWARYJSKA MATKA ZAWIERZENIA Cudownemu Wizerunkowi Matki Bożej Kalwaryjskiej w Praszce. Tytuł został nadany przez abp. Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. 19 sierpnia 2002r. delegacja z parafii pod przewodnictwem Proboszcza parafii, przybyła do Kalwarii Zebrzydowskiej, by w czasie uroczystości 400-lecia utworzenia tamtejszego Sanktuarium poprosić Ojca Świętego o poświęcenie obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej znajdującego się już w głównym ołtarzu pierwszego kościoła na Makowym Wzgórzu, pw. Matki Bożej Kalwaryjskiej.
– Wielkie modlitewne spotkanie z Ojcem Świętym połączone było z poświęceniem przez Następcę św. Piotra przywiezionego przez nas wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Na wyraźne wezwanie Ojca Świętego podeszliśmy bliżej, a On dotknął wizerunku i powiedział: „ Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie” – wspomina ks. prob. Stanisław Gasiński. Wierni dziękowali dziś też za dar kanonizacji św. Jana Pawła II.

Uroczystość rozpoczęła się nadaniem tytułu w kościele sanktuaryjnym, gdzie po odsłonięciu obrazu i przywitaniu przez ks. prał. Stanisława Gasińskiego, który podkreślił, że Akt Zawierzenia „jest  zobowiązującym nas, abyśmy byli w naszym codziennym życiu ludźmi, którzy czczą Boga, nie tylko słowami, ale postawą i czynem, którzy nie tylko modlą się przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, ale naśladują jej zawierzenie Bogu i poświęcenie dziełu Jezusa Chrystusa”. Po przywitaniu  Metropolita częstochowski odczytał dekret, w którym nadał tytuł Kalwaryjska Matka Zawierzenia cudownemu wizerunkowi Matki Bożej Kalwaryjskiej. Ksiądz Arcybiskup odczytał Akt Zawierzenia. Następnie wierni pod przewodnictwem Arcypasterza przeszli w procesji z Domku Zaśnięcia Matki Bożej na szczyt Kalwarii z figurą Matki Bożej Zaśniętej. Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo w koncelebrze kilkunastu kapłanów odprawił sumę odpustową. Na początku homilii Metropolita częstochowski przypomniał słowa św. Jana Pawła II, że „bez wchodzenia na Golgotę człowiek nie osiągnie ani własnych pragnień, ani tym bardziej własnej doskonałości. Przeżywamy dzisiaj tę prawdę, wchodząc razem z Maryją na szczyt, aby z woli Chrystusa wprowadzić Ją na nowo w nasze życie”. Ksiądz Arcybiskup odniósł się do obecnej walki z Chrystusem i Kościołem przez „pełzający ateizm”. Następnie za Ojcem Świętym Franciszkiem Metropolita częstochowski podkreślił, że „wiara chrześcijańska jest historią spotkania z Chrystusem, że wiara to także patrzenie na świat, na sprawy współczesne, które przeżywamy i mamy przeżywać Jego oczami”. Ksiądz Arcybiskup odniósł się w dalszej części homilii do spektaklu „Golgota Picnic”, który nazwał „ czymś niezrozumiałym, podcinającym korzenie naszej wiary i prowokacyjnym spektaklem”. Następnie skomentował ostatnie badania socjologiczne dotyczące praktyk religijnych:  –  Bardzo mocno rozpowszechniono wiadomość, że w ostatnim roku zmniejszyła się frekwencja obecnych na eucharystii w niedzielę, ale przedziwne, że zwiększyła się liczba przystępujących do Komunii świętej. Jednocześnie mamy prawo zapytać ile milionów młodych ludzi z dziećmi wyjechało w ostatnim roku za granicę, bo nie stworzono im miejsca dla rozwoju. Kaznodzieja skrytykował „propozycje seksedukacji dla dzieci w szkołach” i dodał, że „zastrasza się nauczycieli, którzy podpiszą deklaracje wiary, zwolnieniem ze szkoły, bo jak mówiła pani minister, że zagraża to  neutralności światopoglądowej”. – My się nie zgodzimy na ateizację poprzez taką neutralność! Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie Ksiądz Arcybiskup nawiązał do wypowiedzi jednego z żołnierzy i zauważył, że „gdzie kościoły są zamykane pozostają tylko igrzyska, wódka i zapomnienie”.

Zachęcamy do wysłuchania całej homilii.

Na zakończenie Eucharystii Arcybiskup Częstochowski odczytał dekret ustanawiający Komitet przygotowujący koronację koronami papieskimi Cudownego Wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej w Praszce. Przewodniczącym Komitetu został ks. prał. Teofil Siudy, uznany w Polsce i na świecie mariolog, który przygotowywał już w archidiecezji częstochowskiej wcześniejsze koronacje. Natomiast wiceprzewodniczącym został kustosz sanktuarium. Członkowie Komitetu otrzymali od Metropolity częstochowskiego dekrety. Odpust kalwaryjski w Praszce od lat przyciąga wiernych nie tylko z rodzimego miasta czy parafii, ale także z licznych miejsc w Polsce. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści, osoby życia konsekrowanego, kapłani, przedstawiciele kapituł archidiecezji częstochowskiej,  ruchów i stowarzyszeń, damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego św. Grobu Bożego w Jerozolimie, członkowie Bractwa Kurkowego z Krakowa, Bractwa Męki Pańskiej, przedstawiciele wyższych uczelni . Oprócz pielgrzymów z archidiecezji częstochowskiej, przybyli także pielgrzymi z archidiecezji krakowskiej, katowickiej, z diecezji opolskiej, kaliskiej i legnickiej. W programie uroczystości  nie zabrakło m.in. kiermaszu kalwaryjskiego, gdzie można było dokonać degustacji chleba i ciasta wypieczonego przez miejscowych parafian, była oczywiście możliwość nabycia dewocjonaliów oraz wiele atrakcji dla najmłodszych.

W 1988 r. w Praszce, na „Makowym Wzgórzu” powstała druga parafia, obejmująca wschodnią część tego miasta, wybudowana dla potrzeb rozwijającego się intensywnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. przedsiębiorstwa państwowego Polmo – Praszka (obecnie Visteon Poland S.A.) Pierwszym proboszczem i organizatorem parafii na „Makowym Wzgórzu” został ks. kanonik Stanisław Gasiński, pochodzący z archidiecezji krakowskiej. W czasie jego duszpasterzowania powstały w tej miejscowości dwa kościoły: sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej i kościół Świętej Rodziny, a na rozległym stoku „Makowego Wzgórza” zbudowano „Golgotę” i kaplice, które stanowią zaczątek tzw. Praszkowskiej Kalwarii. Wszystkie obiekty sakralne wznoszono staraniem proboszcza – ks. Stanisława Gasińskiego, dzięki ofiarności jego przyjaciół w kraju i za granicą oraz miejscowych parafian.
W 2002 r. minęło czterysta lat od powstania najsłynniejszego sanktuarium pasyjnego w Polsce – Kalwarii Zebrzydowskiej. Ks. prał. Gasiński zaznacza: biorąc pod uwagę tę duchową spuściznę, z której obecnie czerpiemy i którą żyjemy, po czterystu latach istnienia centrum religijnego w Kalwarii Zebrzydowskiej pragniemy na terenie archidiecezji częstochowskiej, w Praszce, na „Makowym Wzgórzu” zbudować pomnik tej pierwszej polskiej Jerozolimy.

Dzięki wytrwałości – i jak podkreślił na zakończenie odpustu Metropolita częstochowski -a przede wszystkim dzięki wierze i miłości do Matki Bożej Kalwaryjskiej – ks. prał. Stanisław zdołał zrealizować to wielkie Boże dzieło na cześć Matki Najświętszej.

Sanktuarium w Praszce na Makowym Wzgórzu to z pewnością miejsce, które powinno się znaleźć na mapie naszych wakacyjnych podróży i pielgrzymek.