Kapłan – człowiek ukształtowany przez łaskę. Msza Krzyżma w archikatedrze częstochowskiej

P1300059

Kapłani archidiecezji częstochowskiej pod przewodnictwem abp. Wacława Depo zgromadzili się dziś na Mszy św. Krzyżma  w archikatedrze pw. Św. Rodziny w Częstochowie. Podczas tej Mszy św. arcybiskup konsekrował krzyżmo oraz błogosławił święte oleje. Świętym krzyżmem konsekrowanym namaszcza się nowo ochrzczonych i naznacza bierzmowanych. Oleje służące również do sakramentu namaszczenia chorych pokrzepiają tych, którzy zapadli na zdrowiu. Poranna Msza Krzyżma celebrowana w wielkoczwartkowe przedpołudnie  uważana jest  za jeden z głównych przejawów pełni kapłaństwa biskupa i znak ścisłej łączności kapłanów z jego osobą.

Podczas homilii skierowanych do braci w kapłaństwie arcybiskup podkreślał: – Tajemnica Wielkiego Czwartku, zarówno Mszy św. Krzyżma jak i Wieczerzy Pańskiej prowadzi nas w głąb tajemnicy miłości Zbawiciela. Chrystusa, który do końca nas umiłował i przez krew Swoja uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas kapłanami dla Boga i Ojca naszego. Jesteśmy tutaj zebrani przy trym samym Stole Eucharystycznym i pod krzyżem Chrystusa, aby nie tylko wspominać dzień naszej konsekracji i związania z Chrystusem w Jego jedynym kapłaństwie, lecz aby urzeczywistniać Jego obecność i być w świecie świadkami Jego odkupienia – mówił abp Wacław Depo.

Każdy z prezbiterów przez święcenia kapłańskie obdarowany jest łaską Boga, uzdalniającą go do sprawowania sakramentów świętych. Arcybiskup zachęcał za św. Pawłem do „postępowania w sposób godny powołania”. – Łaska jako dar, swoiste namaszczenie. Jest podstawą do wyniesienia człowieka do godności przybrania za synów. Dlatego możemy za św. Janem Pawłem II powiedzieć: „Kapłan to sługa Ewangelii, to człowiek zbawczego działania Boga, zgadzający się wprost na przerażająca obecność Boga w sercu człowieka. Kapłan to człowiek działania Boga samego, ukształtowany przez łaskę. Kapłan to przewodnik wspólnoty na drogach wiary i odpowiedzialności za siebie i za innych – zaznaczał metropolita częstochowski.

Podczas Eucharystii księża odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie złożone podczas święceń kapłańskich, a wszyscy wierni zostali wezwani do wspólnej modlitwy za sługi Chrystusowego kapłaństwa.