Kapłańskie pielgrzymowanie przez dekanat sulmierzycki

Przeszli 25 dekanatów, zostało jeszcze 11. Trwa „Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań”, w ramach której od 16 lipca do 20 sierpnia codziennie w innym dekanacie kapłani w towarzystwie diakonów, kleryków i osób świeckich pielgrzymują od parafii do parafii modląc się i poszcząc o chlebie i wodzie.

Dziś „Modlitwa serc i stóp kapłańskich” przemierzała dekanat sulmierzycki. Pielgrzymi byli podzieleni na dwie grupy – jedna z nich swoją modlitwę w drodze rozpoczęła od Mszy św. w parafii św. Erazma w Sulmierzycach. Eucharystii przewodniczył i w pielgrzymią trasę kolejny raz wyruszył abp senior Stanisław Nowak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/1_Modlitwa_serc_i_stop_DZIEN_25_abp_Stanislaw_Nowak.mp3]

Jaka myśl św. Teresy od Dzieciątka Jezus towarzyszyła pielgrzymom w czwartek 9 sierpnia? Mówi ks. prof. Marian Duda, inicjator akcji:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/2_Modlitwa_serc_i_stop_DZIEN_25_ks_Marian_Duda.mp3]

Drugi raz w pielgrzymce kapłanów uczestniczył ks. Janusz Wojtyla, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/3_Modlitwa_serc_i_stop_DZIEN_25_ks_Janusz_Wojtyla.mp3]

Pierwsza grupa pielgrzymów swoją wędrówkę zakończyła w parafii św. Urszuli w Krępie. Mówi ks. Tadeusz Pietrzyk, administrator parafii, który również – w oryginalny sposób – dołączył się do pielgrzymki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/4_Modlitwa_serc_i_stop_DZIEN_25_ks_Tadeusz_Pietrzyk.mp3]

Druga grupa pielgrzymów wyruszyła z parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Bloku Dobryszycach w kierunku Brudzic, Łękińska i Kleszczowa. Jak mówi ks. Sylwester Tronina, proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Brudzicach, ostatnim wyświęconym kapłanem z parafii był 13 lat temu ks. Paweł Szczęsny:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/5_Modlitwa_serc_i_stop_DZIEN_25_ks_Sylwester_Tronina.mp3]

W drugiej grupie pielgrzymów po raz kolejny niestrudzenie pielgrzymował ks. Szymon Gołuchowski, proboszcz parafii Narodzenia Pańskiego w Pajęcznie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/6_Modlitwa_serc_i_stop_DZIEN_25_ks_Szymon_Goluchowski.mp3]

W czwartek 9 sierpnia pielgrzymowali również: ks. Jarosław Sroka (proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Poczesnej), ks. Michał Jaskuła oraz dr Janusz Wojtyna. Jutro „Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań” przejdzie przez dekanat rozprzański.

Zdjęcia: Paweł Kmiecik, dr Janusz Wojtyna