“Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego” – Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów

web 16

Jutro, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Kapłani naszej archidiecezji wraz z abp. Wacławem Depo spotkają się  na nabożeństwie modlitewnym o godz. 20.00 w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny. Na wspólną modlitwę zaproszeni są wszyscy wierni świeccy, którzy chcą modlić się o  świętość swoich duszpasterzy.

– Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów to okazja do tego, aby kapłan uświadomił sobie, ze jest powołany do świętości. To powołanie wypływa nie tylko z sakramentu chrztu świętego, lecz również z sakramentu święceń, kiedy to stał się żywym narzędziem Chrystusa Wiecznego Kapłana. Dzień ten ma również uświadomić wiernym świeckim, że za świętość pasterzy odpowiada cały Kościół. Dlatego w tym dniu zachęca się wszystkich wiernych Kościoła  aby przez modlitwę, wyrzeczenia, ofiarę wypraszali dla swoich kapłanów łaskę świętego życia. Należy również nawiązać do słów św. Jana Marii Vianney’a, który pięknie zdefiniował kapłaństwo jako „miłość Serca Jezusowego” – mówi ks. Bernard Kozłowski, wikariusz biskupi d.s formacji kapłańskiej Kurii Metropolitalnej Częstochowskiej.

Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów obchodzono po raz pierwszy, z inicjatywy Jana Pawła II, 23 czerwca 1995 r. »Nowa ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii, to znaczy kapłanów, którzy starają się przeżywać swoje kapłaństwo jako szczególną drogę do świętości. Wielki Czwartek, prowadząc nas do początków naszego kapłaństwa, przypomina nam również o obowiązku dążenia do świętości, byśmy byli sługami świętości wobec ludzi powierzonych naszej duszpasterskiej trosce« -pisał w liście do kapłanów na Wielki Czwartek w 1995 r. Jan Pawel II cytując adhortację apostolską Pastores dabo vobis.  W tym świetle wydaje się godna uwagi propozycja wysunięta przez Kongregację ds. Duchowieństwa, by w każdej diecezji obchodzić Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa lub w innym dniu, bardziej odpowiadającym lokalnym wymaganiom i zwyczajom duszpasterskim”.

Modlitwa za kapłanów Pawła VI

O Panie, daj sługom Twoim serce, które obejmie całe ich wychowanie i przygotowanie. Niech będzie świadome wielkiej nowości, jaka zrodziła się w ich życiu, wyryła się w ich duszy. Serce, które byłoby zdolne do nowych uczuć, jakie Ty polecasz tym, których wybrałeś, by byli sługami Twego Ciała Eucharystycznego i Twego Ciała Mistycznego Kościoła.

O Panie, daj im serce czyste, zdolne kochać tylko Ciebie taką pełnią, taką radością, taką głębokością, jakie wyłącznie ty potrafisz ofiarować, kiedy staniesz się wyłącznym, całkowitym przedmiotem ludzkiego serca. Serce czyste, które by nie znało zła, chyba tylko po to, by je rozpoznać, zwalczać i unikać, serce czyste jak dziecka, zdolne do zachwytu i do bojaźni.

O Panie, daj im serce wielkie, otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na wszelkie ciasne ambicje, na wszelkie małostkowe współzawodnictwo międzyludzkie. Serce wielkie, zdolne równać się z Twoim i zdolne pomieścić w sobie rozpiętość Kościoła, rozpiętość światła, zdolne wszystkich kochać, wszystkim służyć, być rzecznikiem wszystkich.

Ponadto, o Panie, daj im serce mocne, chętne i gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom, wszelkim pokusom, wszelkim słabościom, wszelkiemu znudzeniu, wszelkiemu zmęczeniu, serce potrafiące wytrwale, cierpliwie i bohatersko służyć tajemnicy, którą Ty powierzasz tym synom Twoim, których utożsamiłeś z sobą.

W końcu, o Panie, serce zdolne do prawdziwej miłości, to znaczy zdolne rozumieć, akceptować, służyć i poświęcać się, zdolne być szczęśliwym, pulsującym Twoimi uczuciami i Twoimi myślami.

Amen.