Kard. Müller: Przetrwanie jest tylko u Boga – Zakończenie Triduum dla kapłanów

W czwartek, 25 maja zakończyło się Triduum kapłańskie, trwające od wtorku. Nauki dla kapłanów wygłosił oraz Eucharystię sprawował ks. kard. prof. dr hab. Gerhard Müller – były prefekt Kongregacji Nauki Wiary oraz były przewodniczący Papieskiej Komisji ,,Ecclesia Dei“.

Niemiecki duchowny podsumował tegoroczne Triduum zaznaczając, że to Jezus Chrystus jest Alfą i Omegą, Prawdą, którą musimy nieustannie rozważać, by móc za Nim wciąż podążać:

W swojej homilii kard. Müller zwrócił uwagę na to, że jednym z najważniejszych zadań podczas naszej ziemskiej wędrówki jest głoszenie Ewangelii poprzez pokolenia, aż do spełnienia słów ostatniej modlitwy Jezusa przed męką: ,,Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni byli w Nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś”:

Teolog zaznaczył również, że duchowni powinni działać w imię Jezusa, by ludzie mogli dostąpić zbawienia:

– Janowi Pawłowi II zawdzięczamy, że na progu 2000 r. dał nam list, skierowany do kapłanów, mówiąc w nim, że pierwszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii, na drugim miejscu – szafarz sakramentów, na trzecim natomiast budowniczy wspólnoty Kościoła. – przypomniał abp Wacław Depo, metropolita częstochowski i wywnioskował:

„Realna i fizyczna (cielesna) obecność Boga” – to temat tegorocznego Triduum dla kapłanów przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, które odbywało się w budynku Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Dwa pierwsze dni Triduum skupiały się na konferencjach, trzeci – na Eucharystii.

Kazanie kard. Müllera:

LN

Galeria: Radio Fiat

Ostatni dzień Triduum dla kapłanów