Kolejny komunikat w sprawie ks. Daniela Galusa

Na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej pojawił się Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce w sprawie decyzji Kongregacji ds. Duchowieństwa wobec ks. Daniela Galusa. Na polecenie Księdza Arcybiskupa Slwatore PENNACCHIO, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, opublikowano treść komunikatu w sprawie autentyczności dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa dotyczącego decyzji Stolicy Apostolskiej wobec ks. Daniela Galusa.

W związku z podnoszonymi przez ks. Daniela Galusa zarzutami fałszerstwa części dyspozycyjnej dekretu Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 3 maja 2021 r. opublikowanej na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej w dniu 29 kwietnia br., Nuncjusz Apostolski w Polsce polecił opublikować swój komunikat, w którym potwierdza autentyczność dokumentu i zawartych w nim decyzji Stolicy Apostolskiej.

* * *

Nuncjatura Apostolska w Polsce

KOMUNIKAT

Nuncjatura Apostolska potwierdza autentyczność części dyspozycyjnej dekretu („Zarządzenie”) Kongregacji ds. Duchowieństwa z datą 3 maja 2021 roku w sprawie ks. Daniela Galusa, a także wydanego przez tę Kongregację polecenia jej opublikowania przez arcybiskupa częstochowskiego.

Brak podporządkowania się przez ks. Daniela Galusa decyzjom Stolicy Apostolskiej spowoduje, że będzie on działał jedynie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Warszawa, dnia 6 maja 2022 roku.

* * *

Komunikat na stronie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Komunikat na stronie Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat do pobrania – pdf