Kolonie z Caritasem

W związku ze zbliżającymi się wakacjami ciekawą propozycję dla dzieci i młodzieży przygotowała częstochowska Caritas. Wspólnie z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników oferuje atrakcyjną ofertę 11-dniowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży będących dziećmi rolników, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem pełnej składki KRUS (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim), pobiera rentę bądź emeryturę KRUS. Jak zapewnia ks. Paweł Dzierzkowski, w trakcie wyjazdu przewidziano wiele atrakcji:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/ks_pawel.mp3]

W ofercie wyjazdów kolonijnych dla dzieci Caritas przygotowała wypoczynek w Poniku koło Janowa oraz w Archidiecezjalnym Centrum Duchowości „Święta Puszcza” w Olsztynie. Są to między innymi „Kolonie na sportowo”, „Jura in English”, „Wakacje na Jurze”, „Kolonie Artystyczne” oraz „Kolonie sportowe”.

ZD