Konferencja: relacje państwo-Kościół katolicki na terenie diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989

myszkowW środę 25 lutego w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie w godzinach od 14.00 do 17.00 odbędzie się konferencja naukowa Relacje państwo-Kościół katolicki na terenie diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989. Myszków i okolice. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Parafię Rzymskokatolicką Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie. Wydarzenie objął patronatem honorowym katowicki oddział Instytut Pamięci Narodowej. W programie konferencji znalazło się 6 wykładów: Stosunki państwo-Kościół katolicki w okresie PRL, Rozwój sieci parafialnej w Myszkowie, Budownictwo sakralne w Myszkowie i powiecie myszkowskim w okresie PRL na tle diecezji częstochowskiej, Katechizacja w Żarkach w okresie PRL, Ksiądz Jan Kałuża – proboszcz i działacz społeczny w Myszkowie, Działalność księdza kanonika Mariana Kuzi – proboszcza parafii w Myszkowie – Mijaczowie. W programie nie zabraknie wystąpień m.in.: ks. dr Zbigniewa Werry, ks. prof. dr hab. Jana Związka, dyr. Andrzeja Sznajdera, ks. Kamila Kęsika, ks. dr Jacka Kapuścińskiego, dr Jarosława Durki.