Konkurs na opowiadanie inspirowane Ewangelią

konkurs

Studio Filmowe „N” we współpracy z Europejską Fundacją „ZIARNA” ogłasza konkurs na najlepsze opowiadanie współczesne inspirowane Ewangelią i duchowością chrześcijańską „ZIARNA 2015”. Szukają współczesnych opowiadań inspirowanych Ewangelią, zawierających ciekawy konflikt, wyraziste postaci i zaskakującą pointę.  Autor najlepszego opowiadania otrzyma Nagrodę „Złote Ziarno” oraz 10 tys. złotych. Jury może przyznać nagrody dodatkowe.  W konkursie mogą wziąć udział teksty w języku polskim autorów z Polski i zagranicy. Teksty autorów zagranicznych napisane oryginalnie w języku innym niż język polski, powinny być przesłane w wersji oryginalnej i tłumaczeniu na język polski. Tekst nie powinien przekraczać 15 stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to tysiąc osiemset znaków ze spacjami), nie może być wcześniej publikowany (także w Internecie) ani prezentowany publicznie w jakiejkolwiek innej formie. Tekst musi być oryginalnym dziełem autora (nie przyjmujemy adaptacji i innych opracowań). Każdy autor może zgłosić tylko dwa teksty. Każdy tekst wymaga oddzielnego zgłoszenia. Utwory nie będą odsyłane autorom.  Prace konkursowe należy zgłaszać do 15 września 2015. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 31 grudnia 2015 roku.  Szczegółowy regulamin nagrody można znaleźć na stronie internetowej Studia Filmowego „N” www.filmstudio.com.pl oraz na Facebook: www.facebook.com/StudioFilmoweN