Konkurs o św. Janie Pawle II w Borownie

konkurs borownoWciąż powtarza się, że młodzi nie mają autorytetów i nikt ich nie inspiruje. Często słyszy się też, że młodzież nie interesuje się nikim poza sobą.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie już po raz 10. organizuje edycję Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Tegoroczna odsłona wychodzi poza obszar Częstochowy i najbliższy region. W tym roku konkurs przebiegać będzie na szczeblu wojewódzkim. Hasłem konkursu „Program miłości”. Nie dziwią więc słowa zamieszczone na plakacie wydarzenia: Powiedz mi, jaka jest twoja miłość – a ja powiem ci, kim jesteś.

Zapyta ktoś, cóż pozytywnego w konkursie o Papieżu? W regulaminie konkursu odnajdujemy cel: przybliżenie życia Karola Wojtyły i wyznaczenie drogi do świętości. Młodzi uczestnicy konkursu mogą kształtować swoje chrześcijańskie i patriotyczne postawy, które realizował nasz rodak. Skąd w ogóle pomysł na tego typu konkurs opowiada nauczycielka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borownie Katarzyna Warońska: Jesteśmy szkołą, która nosi imię Jana Pawła II i czuliśmy taką potrzebę, aby przybliżyć naszym uczniom oraz społeczności lokalnej informacje zarówno o życiu jak i twórczości Karola Wojtyły. Postanowiliśmy stworzyć konkurs wiedzy skierowany do gimnazjalistów. Pierwsze konkursy odbywały się na terenie szkoły. Co roku zapraszaliśmy wybitnych gości. Traktowaliśmy ten konkurs jako naszą lokalną uroczystość.

Od trzech lat konkurs ma swoje miejsce w Muzeum Monet i Medali JPII przy ul. Jagiellońskiej w Częstochowie. Widać po liczbie uczestników, że z roku na rok konkurs się rozrasta. Tegoroczna odsłona to poziom wojewódzki, nie tylko konkursu wiedzy, ale i konkursu plastycznego. W zeszłym roku do jury trafiło ponad 120 pięknych prac, które się nie zmarnowały, ale można było podziwiać w Muzeum oraz parafii w Borownie. Jak wygląda samo przygotowanie do konkursu? Aby przystąpić do konkursu na etapie wojewódzkim, szkoły muszą przygotować drużynę we własnym zakresie. Drużyna to 3 osoby, których dane muszą być zgłoszone do organizatorów do 20 kwietnia. 29 kwietnia rozpoczyna się I etap kwalifikacyjny. Tutaj też pewna ciekawostka: Będzie on przeprowadzany online. Uczniowie będą rozwiązywali test on-line i dopiero z tych drużyn, które go wypełnią zostanie wyłonionych 10 najlepszych drużyn. Te przejdą do etapu w Muzeum Monet i Medali, który będzie miał miejsce 19 maja. Data również nieprzypadkowa. Jak wszyscy pamiętamy 18 maja to dzień urodzin Papieża Jana Pawła II podkreśla p. Warońska.

W przypadku konkursu plastycznego technika pracy jest dowolna. Format nadsyłanych prac to A3. Prace mają odnosić się do życiorysu i twórczości świętego Rodaka. Termin ich nadsyłania mija 15 kwietnia. Konkurs plastyczny również skierowany jest do gimnazjalistów, ale w tej dyscyplinie każdy walczy indywidualnie.  Wiemy już o założeniach konkursów, wymagania techniczne, opinię nauczycielki, warto więc dać wypowiedzieć się młodym pozytywnym, którzy wyzwanie autorytetu przyjęli i w konkursie brali udział w zeszłym roku, a już dziś przygotowują się do kolejnej jego edycji.  

Myślę, że przede wszystkim ten konkurs nie jest dla nas przymusem. Jan Paweł II to dla nas wielka postać, która pociąga i intryguje, że tak można żyć. Bardzo chcemy brać udział w tym konkursie – zaznacza uczennica Kornelia Chmielarz. Ktoś pomyśli, no tak, jest Internet to gimnazjaliści łatwo przygotują się do konkursu, nic wielkiego. I w tej przestrzeni można się mocno zdziwić. W ramach przygotowania oglądamy filmy, czytamy różne książki, między innymi biografie. Ważny jest też udział w lekcjach religii, bo podczas nich także nasz ksiądz katecheta opowiada o życiu i twórczości świętego Papieża – wylicza Kacper Gieroń. Mamy ogrom materiału do przyswojenia, ale cieszy nas to, bo będziemy mogli swoją wiedzą ubogacać innych. Ten konkurs to też fajna przestrzeń do spotkania z innymi młodymi ludźmi dla których Ojciec Święty Jan Paweł II też jest ważny – reasumuje Adam Oziębała.

Warto więc jeszcze pomyśleć o zgłoszeniu na konkurs. Nagrody czekają, jest o co walczyć. Dla zwycięzców przewidziana jest nagroda główna będąca niespodzianką, udział w audycji radiowej dla dwóch zwycięskich drużyn i opiekunów oraz nagrody książkowe dla drużyn na podium. Patronat nad wydarzeniem objął m.in. Arcybiskup Metropolita częstochowski Wacław Depo oraz Arcybiskup Senior Stanisław Nowak