Konkurs poetycki „Cena miłości ojczyzny”

ks_jerzy_popieluszkoMiejska Biblioteka Publiczna w Radomsku zaprasza do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ph. „Cena miłości ojczyzny”.

Konkurs pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Radomska ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich osób powyżej 15 roku życia. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie własnych, niepublikowanych i nienagradzanych prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Narutowicza 4, 97-500 Radomsko. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 wiersze w 4 egzemplarzach w terminie do 15 listopada br. (decyduje data stempla pocztowego). Ogólna pula przeznaczona na nagrody wynosi 3.000 zł.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu na stronie internetowej biblioteki www.mbp-radomsko.pl