Kościół ma Matkę! Sesja na Jasnej Górze

sesja maryjna

Z okazji jubileuszu 50-lecia ogłoszenia Maryi Matką Kościoła w niedzielę 14 grudnia na Jasnej Górze odbędzie się sesja pod tytułem: „Kościół ma Matkę!” Sesja rozpocznie się spotkaniem o godz. 16.00 w Kaplicy Różańcowej. Współorganizator sesji o. Tomasz Tlałka z Dzieła Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”, mówi: „Kościół, jak mówią ojcowie Kościoła, narodził się na krzyżu, z otwartego boku Zbawiciela, i w tym momencie Jezus Chrystus ustanawia Maryję Matką Kościoła: „Niewiasto, oto syn Twój”. Gdy misterium paschalne dopełnia się w momencie Zesłania Ducha Świętego, pamiętamy, że w Wieczerniku również była modląca się razem z uczniami Matka Maryja”.

Organizatorami sesji są: Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze, Dzieło modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

info: Jasna Góra