#KrwiodawstwoŻycia – codzienne rozważania na lipiec

Lipiec zawsze był w tradycji Kościoła poświęcony czci Krwi Chrystusa, co podkreślali również w swoich różnych przemówieniach i kazaniach ostatni papieże, m.in. św. Jan XXIII, św. Jan Paweł II, Benedykt XVI. Natomiast dzień 1 lipca był uroczystością liturgiczną dla całego Kościoła, aż do reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, który połączył tę uroczystość z uroczystością Bożego Ciała i dlatego od tej pory obchodzimy uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej.

Zapraszamy do słuchania rozważań, które zostały przygotowane na podstawie książki Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, której autorem jest Tullio Veglianti CPPS, a publikacja ukazała się staraniem Wydawnictwa Pomoc. Teksty publikowane są na portalu niedziela.pl, a na stronie Radia Fiat są dostępne także w wersji audio.

 

Niedziela, 31 lipca:
Chwała „Baranka zabitego”

 

Sobota, 30 lipca:
Maryja, Matka Kościoła – w Krwi Chrystusa

 

Piątek, 29 lipca:
Maryja – współuczestniczka dzieła zbawienia Syna

 

Czwartek, 28 lipca:
Pośrednictwo Maryi przez Krew Chrystusa

 

Środa, 27 lipca:
Krew Chrystusa a Zesłanie Ducha Świętego

 

Wtorek, 26 lipca:
Krew Chrystusa a wniebowstąpienie

 

Poniedziałek, 25 lipca:
Krew Chrystusa a zmartwychwstanie

 

Niedziela, 24 lipca:
Krew Chrystusa przynagla nas do miłości

 

Sobota, 23 lipca:
Krew Chrystusa objawia nam miłość Boga

 

Piątek, 22 lipca:
Krew Chrystusa – zadośćuczynienie i przebłaganie za grzechy

 

Czwartek, 21 lipca:
Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienie

 

Środa, 20 lipca:
Krew Chrystusa – znak jedności

 

Wtorek, 19 lipca:
Krew Chrystusa – więź jedności w Kościele

 

Poniedziałek, 18 lipca:
Krew Chrystusa a sakrament małżeństwa

 

Niedziela, 17 lipca:
Krew Chrystusa a sakrament kapłaństwa

 

Sobota, 16 lipca:
Krew Chrystusa a sakrament namaszczenia chorych

 

Piątek, 15 lipca:
Krew Chrystusa a sakrament pokuty

 

Czwartek, 14 lipca:
„Kto pije moją Krew, ma życie wieczne”

 

Środa, 13 lipca:
Krew Chrystusa a Eucharystia

 

Wtorek, 12 lipca:
Krew Chrystusa a bierzmowanie

 

Poniedziałek, 11 lipca:
Krew Chrystusa a chrzest

 

Niedziela, 10 lipca:
Krew Chrystusa – moc wierzącego

 

Sobota, 9 lipca:
Jezus przelewa Krew podczas przebicia boku włócznią

 

Piątek, 8 lipca:
Jezus przelewa Krew podczas ukrzyżowania

 

Czwartek, 7 lipca:
Jezus przelewa Krew na drodze krzyżowej

 

Środa, 6 lipca:
Jezus przelewa Krew podczas ukoronowania cierniem

 

Wtorek, 5 lipca:
Jezus przelewa Krew podczas biczowania

 

Poniedziałek, 4 lipca:
Jezus przelewa Krew w ogrodzie Oliwnym

 

Niedziela, 3 lipca:
Jezus przelewa Krew podczas obrzezania

 

Sobota, 2 lipca:
Nowe Przymierze we Krwi Chrystusa

 

Piątek, 1 lipca:
Zbawienie we Krwi Chrystusa