Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony – Wielki Piątek w Mstowie

Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej sprawowana była w kościele parafialnym w Mstowie podczas wieczornego nabożeństwa o godz. 18.00. Przewodniczył mu ks. Jan Błoński CRL, który wygłosił również do wiernych homilię. Cytując w niej słowa pieśni „Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!”, kaznodzieja zwrócił uwagę na znaczenie Krzyża Chrystusa w naszym zbawieniu. Przypomniał wiernym, że Jezus, stawszy się człowiekiem, chciał być podwyższony na Krzyżu, aby w ten sposób przyciągnąć wszystkich do siebie.
Następnie wierni uczestniczyli w adoracji Krzyża. Nabożeństwo zakończyło się procesyjnym przejściem do Bożego Grobu, gdzie umieszczona została monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Tradycyjnie wartę przy Grobie Pańskim objęli strażacy OSP.

ZD