Ks. Jacek Michalewski dziękuje za DA Emaus

Duszpasterstwo Akademickie zakończyło obchody jubileuszu 10-lecia kościoła akademickiego. Ostatnim ich dniem była niedziela 22 października, kiedy zaproszeni księża proboszczowie sprzed lat odprawili dziękczynne Msze św. Ks. Jacek Michalewski, choć tyko pół roku był proboszczem parafii akademickiej, wyniósł z niej wiele dobra dla parafii, w której jest obecnie:

Przykładem do naśladowania dla ks. Jacka z DA jest m.in. przygotowanie do sakramentu chrztu:

W Duszpasterstwie jest wiele płaszczyzn, dzięki którym studenci mogą dzielić się talentami jakie otrzymali od Pana Boga. Wspólnota pomaga w przełamywaniu siebie, dzięki czemu studenci stają się czynnymi chrześcijanami. To, co najbardziej zapadło w pamięć ks. Michalewskiemu podczas służby jako proboszcz w DA Emaus, to właśnie przemiana ludzi:

W diecezji przygotowaniem narzeczonych do sakramentu małżeństwa zajmuje się Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin Nazaret, ale z głębokiej troski o parafian ks. Jacek poświęca czas młodym parafianom:

Doświadczenia żywego Kościoła z Duszpasterstwa Akademickiego już dają owoce w parafii, której proboszczem jest ks. Michalewski. Jeszcze dużo pracy czeka, aby wzrosła frekwencja wiernych na niedzielnych Eucharystiach, ale inspiracje z krótkiego czasu obecności jako proboszcz parafii akademickiej pomagają dążyć do celu.
Po każdej Mszy św. 22 października w DA Emaus odtworzona została audycja radiowa Anny Przewoźnik „Z woli Boga i ludzkich serc” o powstaniu parafii i kościoła dla społeczności akademickiej z Częstochowy.