Ks. Jacek Michalewski – mój dom waszym domem

jm_1

Ks. Jacek Michalewski został mianowany przez abp. Wacława Depo nowym duszpasterzem akademickim (jego poprzednik, ks. dr Grzegorz Szumera został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej) i jednocześnie proboszczem personalnej parafii akademickiej pw. św. Ireneusza w Częstochowie. W niedzielę, 19 lipca, podczas Mszy św. o 10.00, ks. Michalewski został uroczyście wprowadzony na urząd. Podczas homilii ks. prof. Marian Duda, dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego, podkreślił, że człowiek w życiu potrzebuje społeczności: obecności Boga i obecności drugiego człowieka. Ks prof. Duda nawiązując do czytania z ks. Jeremiasza (Jr 23,1-6) oraz Ewangelii św. Jana (J 10,27) wskazał na najważniejsze aspekty duszpasterstwa, które zgodne jest ze Słowem Bożym. Przywołał także – w tym samym kontekście – słowa papieża Franciszka o potrzebie obecności pasterza wśród owiec, razem z nimi. Ks. prof. Duda podkreślił, że nic nie dzieje się bez woli Bożej, a ks. Jacek Michalewski obejmuje nowy urząd i nową parafię zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa. Z kolei ks. Jacek Michalewski podzielił się z wiernymi Słowem, z którym podejmuje nowe zadania: Rz 12, 6-13 („Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – [do stosowania] zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania – dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo. Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!”), a także refleksjami, które w ostatnich dniach mu towarzyszą:

1. Mowa i czyny to jedno
2. Mam zrywać ciągle z grzechem i jeszcze więcej szukać krztyny chleba w najbardziej zagubionym
3. Życzliwość i cześć ponad miarę
4. Mam kolana i to one mają dodać mi siły
5. Przez własne świadectwo obudzić życie w innych
6. Mieć nadzieję – nie tę lichą, marną
7. Prześladowanie niech będzie miodem płynącym z plastra
8. Bez rozproszeń w rozmowie z Panem
9. Ci, którzy płaczą, ci którzy się smucą, ci którzy są radośni, którzy się modlą – niech liczą na moją obecność
10. Mój dom waszym domem

Ks. Jacek Michalewski do czasu mianowania na urząd duszpasterza akademickiego był proboszczem parafii Najświętszego Imienia Maryi w Gaszynie. Ks. Jacek Michalewski został także – w uznaniu aktywności na rzecz Nowej Ewangelizacji, co podkreślił ks. Piotr Zaborski, dyrektor Radia Fiat – mianowany dyrektorem ds. marketingu i promocji Katolickiego Radia Fiat.

tekst i zdjęcia Aleksandra Mieczyńska