Ks. M. Szczerba: Święty Jakub uczy nas niezłomności

Żył 2000 lat temu i nie był od razu wzorem do naśladowania. Egoistyczny, porywczy, domagający się natychmiastowej kary dla tych, którzy nie przyjęli Chrystusa i Jego uczniów. Mimo tego dostąpił wielkiej łaski: był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na górze Tabor, modlitwy Chrystusa w Ogrójcu i cudownego połowu ryb. Wreszcie został męczennikiem – dosłownie stracił głowę dla Chrystusa. 25 lipca to święto św. Jakuba Starszego, Apostoła, a dla częstochowskiej parafii pod jego wezwaniem – dzień odpustu.

Św. Jakub żył dwadzieścia wieków temu, ale my dzisiaj możemy się od niego wiele nauczyć, np. tego, jak dojrzewać w wierze. Mówi wikariusz parafii św. Jakuba w Częstochowie ks. Wojciech Torchalski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/1JAKUB_TORCHALSKI_25_07_2018.mp3]

Zapytany o sposób duszpasterzowania w parafii leżącej w centrum miasta, u stóp Jasnej Góry, ks. Wojciech Torchalski wskazał na dwa zasadnicze elementy – Eucharystię i katechezę:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/2JAKUB_TORCHALSKI_25_07_2018.mp3]

O godz. 18.30 rozpoczęła się uroczysta suma odpustowa. Na początku głos zabrał proboszcz parafii ks. Kazimierz Zalewski. Wspomniał o dwóch towarzyszach na drogach naszego życia – o św. Jakubie oraz o patronie kierowców św. Krzysztofie, którego również wspominamy 25 lipca:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/3JAKUB_ZALEWSKI_25_07_2018.mp3]

Sumie odpustowej przewodniczył kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie ks. prał. Marian Szczerba, który wygłosił również homilię. Opowiadając historię z 1640 r. o Miguelu, który za sprawą Maryi w cudowny sposób odzyskał amputowaną wcześniej nogę, ks. Szczerba wspomniał o sanktuarium Matki Bożej del Pilar (na Kolumnie) w Saragossie, w którym Maryja objawiła się św. Jakubowi i które jest ściśle związane z jego późniejszą działalnością misyjną:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/4JAKUB_SZCZERBA_25_07_2018.mp3]

Po Komunii św., przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, wierni odmówili litanię do św. Jakuba. Następnie wyruszyli w procesji eucharystycznej. Po końcowym błogosławieństwie wszyscy udali się pod figurę św. Jakuba Apostoła, gdzie ks. Marian Szczerba zawierzył parafię jej patronowi. Na zakończenie pobłogosławił kierowców i pojazdy z racji wspomnienia św. Krzysztofa.

Po uczcie duchowej przyszedł czas na ucztę dla ciała. Parafianie mieli okazję do spotkań przy herbacie i smacznych wypiekach.

MO