Ks. prał. Marian Duda odznaczony „Krzyżem Wolności i Solidarności”

duda 2W dniu 17 lutego br. ks. prałat dr hab. Marian Duda, Dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, odebrał Krzyż Wolności i Solidarności przyznany mu na WNIOSEK Prezesa IPN dr.
Łukasza Kamińskiego przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniu 16 stycznia 2015 roku.

duda 1

Ks. Marian Duda – diecezjalny duszpasterz akademicki, nauczycieli i wychowawców oraz środowisk społeczno-zawodowych. W 1981 r. towarzyszył studentom w czasie strajków w Wyższej Szkole Pedagogicznej i Politechnice Częstochowskiej. W stanie wojennym organizował pomoc duchową i materialną dla internowanych i uwięzionych oraz prześladowanych w ramach Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu działającemu przy Kurii Diecezjalnej. W latach osiemdziesiątych redagował pisemne protesty władz kościelnych wobec brutalnych działań Służby Bezpieczeństwa, w tym pobicia uczniów i studentów częstochowskich szkół i uczelni. Animował niezależną działalność społeczno-kulturalną w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego „Emaus”, stwarzał przestrzeń do spotkań formacyjnych grup opozycyjnych wobec władzy. Inicjował w wymiarze diecezjalnym powstawanie struktur duszpasterstwa społeczno-zawodowego. Czynnie uczestniczył w reaktywowaniu NSZZ „Solidarność” regionu częstochowskiego. Jako Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Społeczno-Zawodowego założył „Konsultę” – rodzaj Rady Społecznej grupującej szerokie przedstawicielstwo środowiska częstochowskiego. Współorganizował Częstochowski Komitet Obywatelski i był przy nim obserwatorem z ramienia biskupa częstochowskiego. Zaangażowany w wybory parlamentarne w roku 1989 i samorządowe w 1990. Kaznodzieja i konferencjonista podczas uroczystości patriotycznych i społecznych w wielu ośrodkach i zakładach pracy w Częstochowie i Zagłębiu Dąbrowskim. W dniu 20 lutego 2007 r. Instytut Pamięci Narodowej przyznał Księdzu M. Dudzie, status pokrzywdzonego przez system komunistyczny.

Info: Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie