Księża też potrzebują nawrócenia

Księża też potrzebują nawrócenia

Jezus pragnie nawrócenia serc swoich kapłanów /fot. Radio Fiat

W DOM-u Ruchu Światło-Życie w Częstochowie przy ul. Dobrzyńskiej na Lisińcu od kilku dni trwają rekolekcje dla kapłanów. Prowadzone są one w oparciu o program Kursu Szymon-Piotr. Formacja „Skały”. O tym na czym polega ten kurs mówi jego autor, a zarazem prowadzący rekolekcje ks. Krzysztof Kralka SAC, dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/01_rekolkaplszympiotr_01_kralka_07_07_2021.mp3]

Rekolekcje dla księży prowadzi ks. Krzysztof Kralka SAC, dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji /fot. facebook.com/KsKrzysztofKralkasac/

Kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji mają swoją specyfikę, która również widoczna jest w kursie Szymon-Piotr. Formacja „Skały”.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/02_rekolkaplszympiotr_02_kralka_07_07_2021.mp3]

Pierwszy Kurs Szymon-Piotr w Częstochowie odbył się pod koniec listopada ubiegłego roku /fot. SNE św. Jana Chrzciciela

Jak zaznaczył ks. Krzysztof Kralka, kurs ten skierowany jest zwłaszcza do osób, które w swoim życiu doświadczyły różnych rozczarowań i porażek.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/03_rekolkaplszympiotr_03_kralka_07_07_2021.mp3]

W trakcie rekolekcji kapłańskich najważniejsza dla księży jest ich osobista modlitwa i spotkanie z Jezusem w Najświętszym Sakramencie /fot. Radio Fiat

Ks. Dariusz Szczepańczyk, administrator parafii Matki Bożej Śnieżnej w Drobnicach twierdzi, że każde rekolekcje są ważne dla kapłana.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/04_rekolkaplszympiotr_01_ksiadz_07_07_2021.mp3]

Rekolekcje są dla księży również okazją do budowania kapłańskiej wspólnoty /fot. Radio Fiat

Dla ks. Tomasza Kanusa te rekolekcje są wprowadzeniem do objęcia nowej funkcji administratora parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Strojcu.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/05_rekolkaplszympiotr_02_ksiadz_07_07_2021.mp3]

Przy stole można porozmawiać na różne tematy związane z życiem kapłańskim i duszpasterstwem /fot. Radio Fiat

Ks. Tomasz Słabiak, proboszcz parafii św. Mikołaja w Wierzchlasie, wielokrotnie uczestniczył już w kursach Szkoły Nowej Ewangelizacji, z którą związany jest od 23 lat.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/06_rekolkaplszympiotr_03_ksiadz_07_07_2021.mp3]

Uczestnictwo w rekolekcjach daje księżom dużo radości /fot. Radio Fiat

Więcej informacji na temat kursów organizowanych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji można znaleźć na stronach internetowych SNE św. Jana Chrzciciela w Częstochowie oraz Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej.

KG