List pasterski Arcybiskupa Metropolity częstochowskiego o przygotowaniach do ŚDM

abp-Depo
Dar i zadanie
List pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego
na czas przygotowania do Światowych Dni Młodzieży

Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka !

Przeżywamy w tych dniach w Polsce IV Krajowy Kongres Misyjny. Jego przesłanie „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” musi przejąć i przeżyć każda polska parafia. To w parafii rodzą się przecież powołania do służby Bożej. Dziękujemy Bogu za 2065 polskich misjonarzy i misjonarek, którzy pracują w 97 krajach świata na wszystkich kontynentach. Wyszli oni z polskich rodzin i parafii, by dawać świadectwo o Chrystusie nie szczędząc własnego życia. Przykładem takiego świadectwa są ojcowie Franciszkanie, męczennicy z Peru: o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek, których beatyfikacja odbędzie się 5 grudnia 2015 r. W ramach parafialnej stacji kongresowej przypominamy sobie również dzisiaj, że nadal pięć miliardów ludzi na świecie czyli 70% populacji ludzkiej nie przyjęło Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Jesteśmy zatem jako wspólnota wierzących nadal na początku drogi i czeka nas wiele zadań na polu głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie Jedynym Zbawicielu świata.

1. Moc Boża

Wielość zadań na polu ewangelizacji może nas przerażać i przytłaczać. Szczególnie wtedy kiedy uświadamiamy sobie, że wysiłek misyjny potrzebny jest nie tylko w dalekich krajach, na najdalszych kontynentach, ale także tutaj, w naszych rodzinach i parafiach. Wielu bowiem spośród nas ochrzczonych żyje tak, jakby Boga nie było, a przynajmniej straciło radość płynącą z wiary w Ewangelię. Jeśli do tego weźmiemy pod uwagę brak widocznych owoców przy podejmowanych wysiłkach duszpasterskich może u niektórych zrodzić się zniechęcenie i narzekanie.

Dzisiejsza liturgia słowa Bożego przypomina, że dzieło rozszerzania Królestwa Bożego ma w sobie dynamiczną moc pochodzącą nie od człowieka, ale od samego Boga. Już prorok Ezechiel głosi, że Pan Bóg jest absolutnym Panem i wszystko jest w Jego rękach. Chrystus poucza nas, że zapoczątkowane przez Niego Królestwo Boże na ziemi, choć często nie dostrzegalnie, jednak stale się rozwija, a kiedyś objawi się w całej pełni. Ziarno wsiane do ziemi, które kiełkuje i rośnie niezależnie od woli rolnika podkreśla potęgę Bożego działania. Niezależnie od tego, co postanowi człowiek, Bóg przeprowadza swe plany. On jest tym, który daje wzrost ziarnu. Przykład ziarna gorczycy, najmniejszego spośród ziaren, które wyrastając staje się potężnym drzewem, uczy jak wielka jest moc Boża. Potęga Bożego działania nie oznacza, że jesteśmy zwolnieni z wysiłku i pracy. Św. Paweł przypomina, że jesteśmy współpracownikami Boga i zachęca, abyśmy się Jemu podobali. Choć Bóg jest źródłem wzrostu swego królestwa to jednak nie chce naszej bezczynności. Przeciwnie: błogosławi naszym wysiłkom i daje zapłatę za dobro, które czynimy. Mamy zatem nieustannie otwierać nasze serca na ziarno Bożego słowa i angażować się w rozwój Królestwa Bożego na ziemi.

2. Dar Światowych Dni Młodzieży

Jednym z najważniejszych zadań o charakterze duszpasterskim i ewange-lizacyjnym, jakie Boża Opatrzność stawia dziś przed nami, są Światowe Dni Młodzieży w Polsce w 2016 roku. Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa, głosić Ewangelię i doświadczać piękna wspólnoty Kościoła.

Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był święty Jan Paweł II. Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to św. Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie o zasięgu światowym. Należy wyrazić radość i wdzięczność, że miejscem VI Światowych Dni Młodzieży była w 1991 roku Częstochowa. Św. Jan Paweł II uczył, że Światowe Dni Młodzieży, są nie tylko świętem, ale duchowym zadaniem. Aby mogły przynieść oczekiwane owoce potrzebują przygotowania pod kierunkiem duszpasterzy w parafiach i diecezjach, a także w stowarzyszeniach, ruchach i wspólnotach młodzieżowych. Podobnie nauczał papież Benedykt XVI mówiąc, że Światowe Dni Młodzieży nie są jedynie doświadczeniem tego tygodnia, w czasie którego stają się one publicznie widoczne dla całego świata. Istnieje bowiem długa droga przygotowań zewnętrznych i wewnętrznych, która do nich prowadzi.

3. Nasze zadanie na dziś

Spośród wielu ważnych zadań duchowych i organizacyjnych zatrzymajmy się dzisiaj tylko na jednym z nich. Otóż od roku 1997 centralne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży są poprzedzone kilkudniowym pobytem grup zagranicznych we wszystkich diecezjach kraju, który jest gospodarzem spotkania. Okres ten w Brazylii nazwano „Tygodniem misyjnym”, choć wcześniej najczęściej nosił on nazwę „Dni w Diecezjach”. Podobnie będzie w 2016 r. w Polsce. Zanim młodzi z całego świata przybędą do Krakowa, będą gościć we wszystkich polskich diecezjach w liczbie około 300 tyś. Również nasza archidiecezja, a co za tym idzie nasze parafie będą gościły 12 tyś. młodych w dniach od 20 do 25 lipca 2016 r. To wymaga odpowiedniej logistyki, koordynacji i przygotowania. Dlatego potrzebne są Parafialne Koła Światowych Dni Młodzieży, zaangażowanie duszpasterzy i młodych, otwarte plebanie i kościoły, a przede wszystkim rodziny gotowe przyjąć młodych pielgrzymów z całego świata. Do charakteru bowiem „Dni w Diecezjach” należy to, że młodzi mieszkają w rodzinach.

Dlatego zwracam się dzisiaj z gorącą i serdeczną prośbą o otwarcie serc oraz drzwi naszych domów dla młodzieży, która do nas przybędzie. Oni tu w naszych gościnnych polskich domach i rodzinach chcą doświadczyć przede wszystkim atmosfery wiary i miłości. Dlatego nie potrzeba jakichś wyszukanych warunków lokalowych czy jedzenia. Nie martwmy się też o barierę językową, ponieważ język miłości wszystko wyjaśni i przetłumaczy. W tym zadaniu będą też nam pomagać nasi wolontariusze. Program Dni w Diecezjach jest tak pomyślany, że tylko w niedzielę 24 lipca 2016 r. młodzi goszczący w naszych rodzinach spędzą ten dzień w całości z rodziną i wspólnotą parafialną. W pozostałe dni będą organizowane spotkania na poziomie dekanatu, regionu duszpasterskiego i Archidiecezji w Częstochowie.

Ze względów organizacyjnych jeszcze raz serdecznie proszę, aby rodziny, które gotowe są przyjąć jednego, dwóch czy czasami więcej młodych do swoich domów na te dosłownie pięć noclegów i kilka posiłków, zgłosiły to w najbliższym czasie do swoich duszpasterzy.
Przy tej okazji dziękuję również za wspaniały czas peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży Krzyża i Ikony Matki Bożej w dniach 14 – 28 marca br. Tak wiele osób się zaangażowało, aby umożliwić młodym ludziom, a także osobom chorym i osadzonym w areszcie częstochowskim spotkanie poprzez te symbole z żywym Bogiem. Moją szczególną wdzięczność kieruję ku ks. biskupowi Antoniemu Długoszowi, który w tych dniach przeżywa rocznicę chrztu świętego i Złoty Jubileusz posługi kapłańskiej. Dziękuję również księżom dziekanom, proboszczom i wikariuszom; siostrom zakonnym i katechetom; dyrekcjom szkół i innych instytucji za tak wielką otwartość, życzliwość i pomoc. Dziękuję wszystkim Wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży oraz młodym ludziom z różnych wspólnot naszej Archidiecezji za dar świadectwa i ewangelizacji. Dziękuję Wam młodzi przyjaciele, że przy tych symbolach powiedzieliście „tak” Jezusowi i zawierzyliście Wasze życie Maryi. Dziękuję chorym i osobom w podeszłym wieku za nieustanną modlitwę i ofiarę cierpienia w intencji ludzi młodych.
Na zakończenie mojego listu pragnę przekazać radosną nowinę, że Ojciec Święty Franciszek potwierdził swoje pragnienie modlitwy i spotkania z nami na Jasnej Górze.

Z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa na czas duchowego przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Polsce i w naszej Archidiecezji:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!

(-) + Wacław Depo
Arcybiskup Metropolita Częstochowski

Częstochowa, 11 czerwca 2015 r.

********

Kuria Metropolitalna Częstochowa, 12 czerwca 2015 r.
w Częstochowie
L.dz. 867/K/2015

Z a r z ą d z e n i e

Powyższy list należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 14 czerwca br.

(-) + Antoni Długosz
Wikariusz Generalny